Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

204 na celowniku RIAA

Stowarzyszenie RIAA przygotowuje się do pozwania do sądu kolejnej grupy użytkowników sieci bezpośredniej wymiany plików. To już druga taka akcja - pierwszą partię pozwów (261) wystosowano już miesiąc temu. Tym razem jednak stowarzyszenie jest bardzo ostrożne - przed pozwaniem kolejnych internautów, RIAA rozesłało do nich listy z propozycją ugody.

Wydaje się, że rozesłanie owych listów ma zabezpieczyć RIAA przed kolejnymi kompromitacjami (wśród "groźnych" piratów, pozwanych miesiąc temu, znalazły się osoby, które nigdy nie korzystały z sieci P2P). Poprzednio możliwość zawarcia ugody oferowano dopiero po skierowaniu sprawy do sądu - naraziło to stowarzyszenie na ostrą krytykę ze strony organizacji zajmujących się prawami konsumentów.

Z listów wynika, że ich adresaci mają 10 dni na zawarcie porozumienia z RIAA - później stowarzyszenie podejmie odpowiednie kroki prawne. W piśmie znajduje się również informacja, iż RIAA może się domagać nawet 750 USD odszkodowania za każdą nielegalnie skopiowaną piosenkę oraz ostrzeżenie przed konsekwencjami niszczenia dowodów w sprawie (czyli kasowania plików MP3 pobranych z Internetu). Odszkodowania mogą okazać się niezwykle wysokie, szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż na celowniku RIAA znaleźli się przede wszystkim ci internauci, którzy udostępniali szczególnie duże zbiory muzyczne (nawet ponad 1000 plików).

Większość ze spraw przeciwko użytkownikom sieci P2P, zainicjowanych przez RIAA przed miesiącem, wciąż się toczy - jak do tej pory zaledwie ok. 70 zakończyło się ugodą. W kilku przypadkach stowarzyszenie zmuszone było do wycofania pozwów (gdy okazało się, że niektórzy internauci zostali mylnie zidentyfikowani jako "piraci").