2009 r.: podsumowanie działań Policji w walce o prawa autorskie

Na blisko 20 milionów złotych oszacowano straty jakie ponieśli w 2009 roku pokrzywdzeni w wyniku naruszenia praw autorskich. Gdyby nie działania policji mogłyby one być zdecydowanie większe.

W 2009 roku policja odnotowała ponad 39 tysięcy przestępstw dotyczących naruszenia praw autorskich. Funkcjonariusze pionów do zwalczania przestępczości gospodarczej zlikwidowali 607 miejsc nielegalnego kopiowania, sprzedawania oraz wypożyczania filmów, programów komputerowych i wydawnictw. W wyniku przeprowadzonych akcji zabezpieczyli 221 175 sztuk płyt CD i DVD oraz 5685 sztuk innych nośników. Wszczętych zostało 2930 postępowań przygotowawczych (w sumie stwierdzono 39 200 przestępstw), natomiast zarzuty karne objęły 3211 osób. Policjanci przerwali także przestępczą działalności 256 osób wykorzystujących do tego celu Internet.

W opublikowanej na stronie policji informacji prasowej możemy przeczytać, że zwalczanie przestępczości naruszającej prawa autorskie odbywało się głównie w obszarach:

- filmów: przerwano działalność przestępczą w 184 miejscach (kopiarnie, punkty sprzedaży, wypożyczalnie, hurtownie, producenci). Zabezpieczono 51 982 sztuk CD i DVD oraz 2 168 innych nośników

- fonografii: przerwano działalność przestępczą w 142 miejscach. Zabezpieczono 142 512 sztuk CD i DVD oraz 2 306 innych nośników

- programów komputerowych: przerwano działalność przestępczą w 210 miejscach. Zabezpieczono 27 714 sztuk CD i DVD oraz 1 211 innych nośników. Ujawniono 342 przypadki wykorzystania pirackich programów komputerowych w prowadzonej działalności gospodarczej

- wydawnictw książkowych: przerwano działalność przestępczą w 17 miejscach(drukarnie, wydawnictwa i punkty kserograficzne). Zabezpieczono pirackie książki o wartości prawie 14 tys. zł.

- sygnału telewizyjnego: przerwano działalność przestępczą w 54 miejscach(nielegalne telewizje kablowe, punkty sprzedaży pirackich dekoderów i kart kodowych). Zabezpieczono 4 337 dekoderów i 81 kart kodowych.

Źródło: Policja.pl