2000 USD na sekundę

Tyle kosztuje amerykańskie firmy wykorzystywanie przez ich pracowników Internetu do celów nie związanych z pracą.

Według szacunków firmy Websense, w ciągu roku "korporacyjna" Ameryka traci w ten sposób 63 mld USD. I są to tylko straty na produktywności pracowników. “Do tego doliczyć należy choćby fakt zajmowania łączy, koszty przechowywania danych” - wylicza Andy Meyer, wiceprezes ds marketingu z Websense.

Oto w jaki sposób firma Websense ustaliła te liczby. 57 mln pracowników amerykańskich firm posiada dostęp do Internetu. Według danych Dataquest, 40% spośród nich wykorzystuje Internet do celów nie związanych z pracą. Szacunków dokonano biorąc za podstawę aktualną średnią płacę amerykańskich firmach oraz założenie, że każdy z owych 40% surfujących w pracy spędza w Sieci w celach nie związanych z pracą godzinę tygodniowo.

<i>Źródło: The Register</i>