18 tys. raportów dziennie na Oracle'u

Biuro Informacji Kredytowej stworzyło system informatyczny do obsługi swojej działalności oparty na platformie bazodanowej Oracle. W BIK znajdują się dane podmiotów odpowiadających 80% polskiego rynku kredytowego, w tym ponad 30 banków.

Biuro Informacji Kredytowej powstało na wzór podobnych instytucji na świecie, zwanych Credit Bureau. Podstawowym celem działania biura jest wymiana informacji na temat rynku kredytowego. Jego działalność polega na gromadzeniu informacji o wszelkich zobowiązaniach kredytowych z banków i innych firm udzielających kredytów. System informatyczny przetwarza informacje i tworzy szczegółową bazę danych. Zamówiona informacja dostarczana jest do odbiorcy w czasie od kilku do kilkunastu sekund od momentu przyjęcia żądania.

Do bazy BIK przystąpiło 80% polskiego rynku kredytowego - w tym ponad 30 banków. Centralna baza umożliwia edycję danych z dowolnego banku współpracującego z biurem. Firma może generować 12-15 milionów raportów w ciągu roku, dzisiaj dostarcza do 18 tys. raportów dziennie. W roku 2002 wyprodukowano ogółem ponad 3 miliony raportów. Na bieżąco obsługiwanych jest 5 tys. użytkowników w bankach. System Biura obsługuje 15 mln unikalnych rachunków. Oparty na bazie Oracle system osiąga wydajność nawet 100 milionów raportów rocznie.