Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

17 osób zatrzymanych przez BSA

W maju policja we współpracy z przedstawicielami Business Software Alliance przeprowadziła 19 kontroli legalności oprogramowania. Stan oprogramowania sprawdzano w 9 firmach, 2 sklepach ze sprzętem i programami komputerowymi, 4 kawiarenkach internetowych, na giełdzie komputerowej oraz w 3 mieszkaniach, które pełniły funkcję miejsc do kopiowania i magazynowania nielegalnych kopii.

W 15 na 19 kontrolowanych miejsc policja stwierdziła naruszenia praw autorskich producentów zrzeszonych w BSA. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli 1400 nielegalnie zwielokrotnionych płyt, 68 komputerów, 2 twarde dyski oraz 3 nagrywarki. W celu złożenia wyjaśnień zatrzymano 17 osób.

Efektem działań operacyjnych policji było zlikwidowanie 5 sklepów internetowych, które za pośrednictwem stron WWW dystrybuowały nielegalne programy i gry komputerowe. Przerwano również działalność dwóch miejsc, w których hurtowo podrabiano oprogramowanie.

W maju przedstawiciele BSA przeprowadzili także 2 szkolenia dla policji. Omawiano na nich metody i sposoby dystrybucji, stosowane przez osoby zajmujące się nielegalnym powielaniem programów, czyli kradzieżą własności intelektualnej. Prezentowano również najnowsze zabezpieczenia oraz zasady licencjonowania oprogramowania firm zrzeszonych w Business Software Alliance.

Działania były przeprowadzone w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Mińsku Mazowieckim, Szczecinie i Warszawie. Najwięcej naruszeń policja stwierdziła w Koszalinie, gdzie w każdym ze sprawdzanych miejsc dopatrzono się nieprawidłowości. Podczas kontroli policjanci z Komendy Miejskiej Policji zatrzymali pięcioosobową grupę, która "profesjonalnie" zajmowała się kopiowaniem i dystrybucją nielegalnego oprogramowania. Prawo łamano także w innych miastach, np. w Warszawie, w kawiarence internetowej policja zabezpieczyła 32 komputery, dwie nagrywarki CD-RW oraz 14 sztuk płyt CD-R z nielegalnie zwielokrotnionymi programami. W Elblągu w sklepie komputerowym, pełniącym również funkcję kawiarenki internetowej, zarekwirowano komputery i płyty z nielegalnym oprogramowaniem.