17 maja - Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Dziś przypada szczególne święto - Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. W Polsce pierwszy raz świętujemy tę uroczystość - w tym roku ŚDSI odbywa się pod hasłem "Łączenie młodych: szanse dla cyfrowych technik komunikacyjnych".

Rezolucja ustanawiająca ten dzień została przyjęta w marcu 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Święto to nawiązuje bezpośrednio do ustanowionego w 1969 przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny(ITU) Światowego Dnia Telekomunikacji. Jego głównym zadaniem jest propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego.

W Polsce organizacją obchodów Dnia Społeczeństwa Informacyjnego zajmuje się Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), które współpracuje w tym zakresie m.in. z najwyższymi władzami państwowymi, światem nauki, biznesu, samorządem gospodarczym, a także ze Stowarzyszeniem Inżynierów Telekomunikacji . W projekt zaangażowane są również UNESCO, ITU, Polskim Komitetem ds. UNESCO i United Nations Information Centre Warsaw.

Obchodom towarzyszą liczne imprezy - konferencja (m.in. Problemy Społeczeństwa Informacyjnego), panele dyskusyjne, spotkania oraz szeroko zakrojona kampania medialna.

Więcej informacji o tegorocznym Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego znaleźć można na stronie PTI. www.pti.org.pl/sdsi/index.html