150 tys. publikacji online w polskich bibliotekach cyfrowych

W rozproszonym systemie polskich bibliotek cyfrowych dostępnych z platformy Federacji Bibliotek Cyfrowych korzystać już można z ponad 150 tys. publikacji. Jeszcze w ubiegłym wieku rozpoczęto w wielu bibliotekach polskich intensywne i żmudne prace nad digitalizowaniem zasobów i upowszechnianiem ich w internecie. Od kilku lat oglądać można efekty tych działań, a że liczba ta właśnie przekroczyła 150 tys. publikacji warto bliżej przyjrzeć się tym działaniom. Szczególnie, iż - co podkreślają bibliotekarze - liczba ta zmierzać ma ku nieskończoności...

150 tys. publikacji online w polskich bibliotekach cyfrowych
Książki i utwory takie jak np. "Rady dla młodych dziewczat" (1827), "Abecadlnik w wierszykach dla starszej dziatwy polskiej" (1869), "Psałterz floriański" (1564), cała kolekcja lektur szkolnych i klasyki literatury polskiej, mapy, specjalistyczne skrypty, karty pocztowe sprzed wieku i starsze, artykuły naukowe, referaty z konferencji - wiele różnorodnych publikacji służących zarówno studiowaniu i nauce jak i książkowym pasjom znaleźć można w kilkunastu sprawnie działających kolekcjach cyfrowych w Polsce.

I coraz częściej sięgają do nich nie tylko studenci, nauczyciele, naukowcy i badacze - lecz wszyscy ci, którzy po prostu książki lubią i dla których obcowanie z historią zapisaną np. na kartach pocztowych, okolicznościowych jednodniówkach, plakatach, biletach i w innych dokumentach życia społecznego jest nie lada gratką. Cyfrowe zasoby bibliotek polskich przeglądać można dzięki Federacji Bibliotek Cyfrowych - systemowi rozwijanemu przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), który służy do gromadzenia i udostępniania metadanych na temat polskich zasobów cyfrowych.

Łatwy dostęp do wszystkich zasobów polskich bibliotek cyfrowych, zwiększenie widoczności tych zasobów w internecie oraz udostępnianie użytkownikom Federacji nowych, zaawansowanych usług realizowane jest w oparciu o otwarte standardy wymiany informacji, takie jak OAI-PMH czy OpenSearch.

150 tys. publikacji online w polskich bibliotekach cyfrowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Tworzenie bibliotek cyfrowych i innych repozytoriów naukowych wpisuje się w koncepcję ruchu Open Access tj. powszechnego dostępu do wiedzy. Open Access to taki open source dla nauki - chodzi o to, by nie ograniczać dostępu do wartościowych publikacji naukowych, tylko by wspólnie je upubliczniać i tym samym przyczyniać się do rozwoju wiedzy. By nie zabraniać wykorzystywania, cytowania, kopiowania treści naukowych tylko - wg zasady, że wiedza to taki zasób, który jeśli korzysta z niego wiele osób nie ulega zmniejszeniu, tylko wręcz odwrotnie zwiększa swoją wartość i znaczenie - aby były one dostępne zawsze, wszędzie i dla wszystkich. W duchu Open Access działają dziś bezpłatne naukowe czasopisma elektroniczne, dziedzinowe i instytucjonalne archiwa i repozytoria tekstów naukowych oraz właśnie - biblioteki cyfrowe.