Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

150 tys. publikacji online w polskich bibliotekach cyfrowych

W rozproszonym systemie polskich bibliotek cyfrowych dostępnych z platformy Federacji Bibliotek Cyfrowych korzystać już można z ponad 150 tys. publikacji. Jeszcze w ubiegłym wieku rozpoczęto w wielu bibliotekach polskich intensywne i żmudne prace nad digitalizowaniem zasobów i upowszechnianiem ich w internecie. Od kilku lat oglądać można efekty tych działań, a że liczba ta właśnie przekroczyła 150 tys. publikacji warto bliżej przyjrzeć się tym działaniom. Szczególnie, iż - co podkreślają bibliotekarze - liczba ta zmierzać ma ku nieskończoności...

150 tys. publikacji online w polskich bibliotekach cyfrowych
Książki i utwory takie jak np. "Rady dla młodych dziewczat" (1827), "Abecadlnik w wierszykach dla starszej dziatwy polskiej" (1869), "Psałterz floriański" (1564), cała kolekcja lektur szkolnych i klasyki literatury polskiej, mapy, specjalistyczne skrypty, karty pocztowe sprzed wieku i starsze, artykuły naukowe, referaty z konferencji - wiele różnorodnych publikacji służących zarówno studiowaniu i nauce jak i książkowym pasjom znaleźć można w kilkunastu sprawnie działających kolekcjach cyfrowych w Polsce.

I coraz częściej sięgają do nich nie tylko studenci, nauczyciele, naukowcy i badacze - lecz wszyscy ci, którzy po prostu książki lubią i dla których obcowanie z historią zapisaną np. na kartach pocztowych, okolicznościowych jednodniówkach, plakatach, biletach i w innych dokumentach życia społecznego jest nie lada gratką. Cyfrowe zasoby bibliotek polskich przeglądać można dzięki Federacji Bibliotek Cyfrowych - systemowi rozwijanemu przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), który służy do gromadzenia i udostępniania metadanych na temat polskich zasobów cyfrowych.

Łatwy dostęp do wszystkich zasobów polskich bibliotek cyfrowych, zwiększenie widoczności tych zasobów w internecie oraz udostępnianie użytkownikom Federacji nowych, zaawansowanych usług realizowane jest w oparciu o otwarte standardy wymiany informacji, takie jak OAI-PMH czy OpenSearch.

150 tys. publikacji online w polskich bibliotekach cyfrowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Tworzenie bibliotek cyfrowych i innych repozytoriów naukowych wpisuje się w koncepcję ruchu Open Access tj. powszechnego dostępu do wiedzy. Open Access to taki open source dla nauki - chodzi o to, by nie ograniczać dostępu do wartościowych publikacji naukowych, tylko by wspólnie je upubliczniać i tym samym przyczyniać się do rozwoju wiedzy. By nie zabraniać wykorzystywania, cytowania, kopiowania treści naukowych tylko - wg zasady, że wiedza to taki zasób, który jeśli korzysta z niego wiele osób nie ulega zmniejszeniu, tylko wręcz odwrotnie zwiększa swoją wartość i znaczenie - aby były one dostępne zawsze, wszędzie i dla wszystkich. W duchu Open Access działają dziś bezpłatne naukowe czasopisma elektroniczne, dziedzinowe i instytucjonalne archiwa i repozytoria tekstów naukowych oraz właśnie - biblioteki cyfrowe.

Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New replica rolex watches are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.