144 mln zł dla firm zamierzających oferować e-usługi

PARP ogłosił drugi w tym roku nabór wniosków w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Nabór wniosków w ramach działania 8.1 PO IG rozpocznie się 13 lipca i potrwa do 31 lipca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega jednak, że zakończenie naboru może nastąpić wcześniej, w momencie gdy łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% przewidzianej alokacji, czyli ok. 187 mln zł. Firmy i osoby zamierzające oferować usługi elektroniczne mają więc jeszcze tylko tydzień na przygotowanie niezbędnych dokumentów.

"Początkowo planowaliśmy ogłoszenie drugiego w tym roku naboru wniosków o dotację w ramach działania 8.1 PO IG dopiero w sierpniu. Jednak w związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców dotacjami na e-usługi wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu dodatkowego naboru właśnie teraz" - mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik PARP. W związku ze zorganizowaniem dodatkowego, lipcowego naboru wniosków o dotację na e-usługi, planowany na sierpień konkurs w ramach działania 8.1 PO IG przeniesiony zostaje na wrzesień 2009 r.

W budżecie PO IG w okresie 2007-2013 na realizację projektów w ramach działania 8.1 przeznaczono prawie 390 mln euro. O dotację mogą się ubiegać mikro oraz mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające świadczenie usług opartych na e-usłudze. Przedsięwzięcia dofinansowywane mogą być przez maksymalnie 24 miesiące.

Zgodnie z unijną defunicją e-usługa to usługa świadczona drogą elektroniczną. Musi być ona wykonywana: 1) automatycznie, czyli w czasie rzeczywistym, 2) drogą elektroniczną, czyli za pomocą np. Internetu, 3) na indywidualne żądanie usługobiorcy, czyli w dowolnie wybranym momencie, 4) zdalnie, czyli bez obecności stron w tym samym miejscu.

Na co zwracać uwagę ubiegając się o fundusze europejskie?

Jak zdobyć środki z Unii Europejskiej?

Dotacje na nowe technologie.

Jak polskie firmy radzą sobie w pozyskiwaniu funduszy unijnych:

Jak rząd ocenia wykorzytsanie funduszy unijnych i zachęca do tego.