110 mln EUR w Innova/3

Innova Capital zgromadziła w swoim trzecim funduszu ponad 110 mln EUR. Środki pochodzą niemal wyłącznie ze źródeł europejskich .

Całkowita suma środków, którą zarządza obecnie Innova Capital przekracza 350 mln EUR, przy założeniu, że w Innova/3 docelowo znajdzie się 150 mln EUR. Środki do nowego funduszu przekazali w większości uczestnicy dotychczasowych przedsięwzięć IC (poland Partners i Innova/98). Fundusze Innovy zainwestowały dotychczas w sumie w 23 firmy Europy Środkowej, w tym w 18 polskich, m.in. telewizję kablową PTK, Atomic Media, AMG.net, BillBird.pl, Eastbridge, Euronet, Great Plains Software i Liberty Poland. Średnia roczna stopa zwrotu z dotychczas zakończonych inwestycji przekraczała 50%.