11.00: początek walki o europejskie domeny

Rozpoczęła się otwarta faza zwana Landrush. Od godziny 11.00 każdy może złożyć wniosek o rejestrację strony w domenie .eu. W pierwszej fazie Sunrise domenę z rozszerzeniem .eu mogły zarejestrować jedynie firmy i instytucje publiczne, które posiadały zarejestrowane odpowiednie znaki towarowe. Wiadomo już, że parę polskich firm się spóźniło. W wyścigu o LOT.eu o niewiele ponad 20 minut Polskie Linie Lotnicze LOT SA wyprzedził niemiecki przedsiębiorca. W sumie polskim firmom udało się do dziś zarejestrować i uaktywnić 446 domen. eu, niemieckim 7700. Ale prawdziwa walka rozpoczyna się dziś, w chwili, gdy wniosek o rejestrację może złożyć każdy. Polscy rejestratorzy zebrali w sumie kilkadziesiąt tysięcy zamówień. Od ich szybkości ale i szczęścia zależy, czy wygrają czy też przegrają wyścig o europejską domenę.

Od początku obowiązywała zasada "kto pierwszy, ten lepszy". W pierwszej fazie Sunrise od 7 grudnia 2005 do 6 lutego 2006 oraz od 7 lutego 2006 do 6 kwietnia 2006 o domeny .eu mogła się bić stosunkowo nieliczna grupa firm, które miały zarejestrowane znaki towarowe i z tego tytułu prawo do danej nazwy domeny. Ponieważ jednak firm o podobnej nazwie może być w Europie kilka a nawet kilkanaście, więc i wtedy można było przegrać. Choć decyzja jeszcze nie zapadła, prawdopodobnie z myślą o domenie europejskiej może pożegnać się LOT, który w pierwszym dniu Sunrise o 24 minuty później od Alexandra Schuberta złożył wniosek o domenę lot.eu. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że dla linii lotniczych obsługującej europejskie trasy, jest to porażka.

Zainteresowanie firm umiarkowane

Są jednak pozytywne przykłady. udało się zarejestrować domeny z europejskim rozszerzeniem dla takich podmiotów jak Komfort, Unizeto, Hoop, , Kamis, CR Media, Poolspa czy Tymbark. Z oferty tego rejestratora skorzystało też kilkanaście urzędów miast i gmin.

Domeny.pl zarejestrowały domeny .eu dla takich klientów jak Echo Investment SA, Radio Kraków, Maszyny Elektryczne Celma SA, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SA, Altadis Polska SA, "Animex" Sp. z o.o., Polskie Radio SA czy Urząd Miasta Krakowa.

Piotr Kapcio z home.pl sumuje pierwszy etap rejestracji - W pierwszym i drugim Sunrise ponad 1000 klientów zdecydowało się skorzystać z naszych usług w zakresie prerejestacji domen EU. Przedstawiciel Home.pl podkreśla też, że do wczoraj udało się zarejestrować 120 domen, co stanowi prawie 30% wszystkich zarejestrowanych domen w tym okresie.

Polskim rejestratoro udało się do dziś zarejestrować 446 domen europejskich dla polskich firm i instytucji. Niemieckim 7701, francuskim 3883, ale już Litwinom jedynie 33. (dane z wczorajszego dnia w tabeli obok). Do The European Register of Internet Domain Names (EURiD) w okresie Sunrise dotarło 346 218 wniosków o rejestrację.

Sukcesem zakończyły się starania Onetu. Krzysztof Kudłacik, product manager usług komunikacyjnych podkreśla, że Onet jako pierwszy zaoferował użytkownikom możliwość założenia bezpłatnego konta pocztowego w domenie @onet.eu.

Z serwisu Domeny.pl skorzystało około 600 klientów. - Znaczna większość propozycji została zaakceptowana a część z nich została już aktywowana - mówi nam Marcin Majerek.

Wolfgang Laskowski z nazwa.pl nie chce podawać liczb. - Nas samych bardzo pozytywnie zaskoczyła tak duża ilość zamówień - podkreśla.

Przyda się szczęście

FAZY REJESTRACJI

7 grudnia 2005 roku - pierwsza faza SUNRISE.

Wnioski o rejestrację domen mogli składać:

- posiadacze i/lub licencjonobiorcy zarejestrowanego w danym kraju lub tzw.

wspólnotowego znaku towarowego,

- podmioty, dla których rejestrowana nazwa domeny odpowiada tzw. wskazaniu

geograficznemu lub oznaczeniu pochodzenia,

- podmioty publiczne, jeśli nazwa domeny odpowiada nazwie tego podmiotu, powszechnie stosowanemu akronimowi lub nazwie terytorium, za które dany podmiot odpowiada.

od 7 lutego 2006 roku - druga faza SUNRISE.

W okresie tym było można składać wnioski o rejestrację domen z pierwszej fazy Sunrise oraz domen powiązanych z:

- nazwą lub identyfikatorem firmy oraz produktu,

- niechronionymi nazwami lub znakami towarowymi,

- nazwami handlowymi, produktowymi,

- innymi zastrzeżonymi znakami firmowymi, markami,

- charakterystycznymi nazwami chronionych utworów literackich i prac artystycznych.

od 7 kwietnia - faza LANDRUSH, czyli otwarta rejastracja dla wszytkich.

Gdy rozmawialiśmy wczoraj z Wofgangiem Laskowskim z nazwa.pl, na myśl o dzisiejszym dniu ciężko wzdychał - Będzie masakra.

Piotr Kapcio wyjaśnia nam, na czym polegać będzie dzisiejszy wyścig. - Powodzenie rejestracji zależeć będzie od przygotowania techniczego, doświadczenia i w dużej części od szczęścia. Dodaje też - Proszę pamiętać, że około 1,5 tysiąca podmiotów na całym świecie, będzie próbowało rejestrować domeny w tym samym czasie. Są to miliony domen, o które wszyscy będą się bić równocześnie.

Do tej pory za pośrednictwem Domeny.pl ponad 1000 osób i firm zdecydowało się złożyć wnioski na około 2000 nazw domen .eu. Home.pl ma już ponad 10 tysięcy zgłoszeń. trzyma liczbę wniosków w tajemnicy, ale sądząc po udziale w rynku rejestratorów domen, ich liczba jest porównywalna do tej, jaką deklaruje home.pl.

Czy warto?

Domena europejska to doskonała wizytówka firmy, która chce zaznaczyć swoją obecność na rynkach Unii. Obecny okres to także szansa, by zarezerwować atrakcyjną nazwę, zanim zrobi to konkurencja.

Atrakcyjne nazwy domen z rozszerzeniami .pl, czy com.pl są już od dawna zarejestrowane. Natomiast domeny z

końcówką .eu dają możliwość posiadania ciekawego adresu, który w innych rozszerzeniach był już zajęty. To ciekawa szansa dla wszystkich, którzy dopiero teraz myślą o zarezerwowaniu własnej domeny - mówi Tomasz Żyła, dyrektor zarządzający z firmy NetArt.

Od godziny 11.00 serwery serwisu The European Register of Internet Domain Names - EURiD.eu - są mocno obciążone. Baza WHOIS, gdzie można sprawdzać dostępność adresów, jest niedostępna.

***

Jak to się robi?

Rejestratorzy rozpoczęli przesyłanie wniosków o rejestrację domen za pomocą protokołu EPP o godzinie 11.00. Jednorazowo mógł być przesłany jeden wniosek. Tuż po godzinie 11.00 oczekiwanie na potwierdzenie przyjęcia wniosku przez serwer EURiD trwało nawet 5-10 sekund. Około godziny 15.00 mniej niż 0,5 sekundy.

Od rejestratora zależało, czy wnioski wypływały do EURiDu w przypadkowej, losowej kolejności, czy według jakiegoś klucza określającego ich ważność.

Polskie firmy uprawnione do rejestracji domen .eu

DOMENY.PL sp. z o.o. Kraków

home.pl sp.j. Szczecin

Agnat Sp. z o.o. Bydgoszcz

DomainMaker Sp. z o.o. Bydgoszcz

INTERIA.PL S.A. Kraków Poland

NetArt Piotr Nowak Wieliczka

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Warszawa

EUROBRANCH Piaseczno

Consulting Service - Robert Siebielski Warszawa

Grupa Adweb - Agencja Interaktywna Kraków

ACTIVE 24 Sp. z o.o. Warszawa