100 tys. prywatnych domen

Na początku lipca w serwisie PRV.PL została zarejestrowana stutysięczna domena.

Serwis oferuje użytkownikom indywidualnym hosty i narzędzia do budowy prywatnych stron www. Użytkownicy serwisów WWW mogą skorzystać z narzędzi znajdujących się na PRV.PL: sond, ksiąg gości, list dystrybucyjnych, statystyk.

PRV.PL istnieje od 1999 r.; w połowie stycznia 2001 miał 50 tys. zarejestrowanych domen. Wszystkie serwisy pod domeną PRV.PL odwiedza dziennie około 1 mln użytkowników. Według statystyk prowadzonych przez EnterNet, właściciela PRV.PL, 82% osób rejestrujących domeny to mężczyźni w wieku 16-24, głównie mieszkańcy dużych miast.

EnterNet planuje dalszą rozbudowę serwisu nakierowaną na integrowanie jego społeczności. Przygotowuje narzędzie CMS (Content Management System), dzięki któremu będziae możliwa wymiana informacji między serwisami użytkowników PRV.PL.