100 milionów witryn, czyli jak hartowała się Sieć

Firma Netcraft poinformowała niedawno, że Internet osiągnął kolejny milowy kamień w swoim rozwoju - powstała bowiem stumilionowa witryna o unikatowym adresie. Liczbę wszystkich stron w Sieci trudno ocenić. Największe wyszukiwarki bez przerwy indeksują tysiące nowych stron. Jeszcze do niedawna wielkość indeksu podawano do publicznej wiadomości, jednak, jako że jest to cenna informacja handlowa, publikowane liczby budziły często sprzeciw konkurencji, w związku z czym ani Google, ani Yahoo nie udostępniają obecnie takich danych. Na podstawie ostatnio udostępnionych danych można przypuszczać, że w całej światowej pajęczynie działa ponad 20 miliardów stron. Internet w ciągu minionych kilku lat zmienił się niewiarygodnie - przyjrzyjmy się, jak świat korzysta dziś z zasobów WWW...

100 milionów witryn, czyli jak hartowała się Sieć
Na całym świecie żyje obecnie niemal 6,5 miliarda osób. Nieco ponad miliard ma dostęp do Internetu. Z Sieci korzysta więc 16,6% ludzkości. W latach 2000-2006 liczba osób z dostępem do Internetu wzrosła na całym świecie o 198,1 procenta.

Azjaci trzymają się mocno

Największą grupę internautów stanowią, co nie jest zaskoczeniem, Azjaci. Jest ich w Sieci niemal 400 milionów. Trzeba jednak pamiętać, że Azja to najbardziej ludny kontynent. Mieszka tam niemal 3,7 miliarda osób i stanowią oni ponad 56% populacji naszej planety. Dostęp do Internetu ma co dziesiąty mieszkaniec Azji, a co trzeci internauta pochodzi z tego właśnie kontynentu.

Znacznie lepiej na tym tle wypada Europa. Niemal 40% mieszkańców Starego Kontynentu jest podłączonych do Sieci. Spośród 807 milionów mieszkańców z WWW korzysta aż 311 milionów i stanowią oni 28,9% wszystkich surfujących. Europa nie może jednak poszczycić się tak szybkim wzrostem liczby internautów jak Azja. W ciągu ostatnich sześciu lat liczba europejskich komputerów w Sieci wzrosła o 196,3%, podczas gdy w Azji zwiększyła się o 231,2%.

Wszelkie jednak rekordy nasycenia rynku internetowego bije Ameryka Północna. Z ogólnej liczby 331,5 miliona mieszkańców aż 231 milionów ma dostęp do Sieci. Aż 70% mieszkających na tym kontynencie osób może korzystać z Internetu. Tam, gdzie największe nasycenie, daje się zauważyć również najwolniejszy wzrost. Liczba północnoamerykańskich internautów zwiększyła się w latach 2000-2006 "jedynie" o 113,7 procenta.

100 milionów witryn, czyli jak hartowała się Sieć

Liczba użytkowników Sieci wg serwisu Internetworldstats.com.

Na drugim miejscu rankingu najbardziej zinternetyzowanych regionów znalazły się Australia i Oceania. Więcej niż co drugi mieszkaniec (54,1%) tego obszaru przegląda WWW. Podobnie jednak jak w Ameryce Północnej, notuje się tam stosunkowo niewielki przyrost połączeń. Przez sześć lat ich liczba zwiększyła się o 141 procent.

Najszybszy rozwój notują regiony, o których jeszcze nie wspomniano. Ameryka Łacińska wraz z Karaibami, obszar zamieszkiwany przez 554 miliony osób, może pochwalić się 85 milionami internautów. To 15,4% wszystkich mieszkańców. W ogólnej liczbie 1,076 miliarda światowych użytkowników stanowią oni zaledwie 7,9%, jednak od 2000 roku ich liczba zwiększyła się o 370 procent.