Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

100 milionów witryn, czyli jak hartowała się Sieć

Szerokim pasmem w świat

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju regularnie publikuje dane dotyczące wykorzystywania Sieci przez wszystkie 30 krajów, które wchodzą w jej skład. Z najnowszego raportu (czerwiec 2006) wynika, że najlepszy dostęp do sieci szerokopasmowych mają Duńczycy. Na każdych 100 mieszkańców tego kraju aż 29,3 korzysta z takich właśnie łączy. Niewiele gorzej jest w Holandii i Islandii. Tam odsetek osób z szeroki łączem wynosi, odpowiednio, 28,8 oraz 27,3. Zaraz za nimi ulokowały się Korea Północna (26,4) i Szwajcaria (26,2).

Stany Zjednoczone, kraj z największą liczbą internautów, znalazł się na 12. miejscu. Dostęp do łączy o najwyższej przepustowości ma mniej niż co piąty (19,2%) Amerykanin. Z sieci szerokopasmowych korzysta niemal identyczny odsetek Japończyków. Polska trafiła na 26. miejsce tego zestawienia (5,3%), a gorsze okazały się jedynie Turcja, Słowacja, Meksyk i Grecja. Średnia dla krajów OECD wynosi 15,5%, mamy więc jeszcze spory dystans do nadrobienia.

Polska w ogonie Europy

Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej pod względem rozpowszechnienia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej poświęconego popularyzacji broadbandu, w Polsce odsetek mieszkańców korzystających w domu z tego typu usług dostępowych wynosi niecałe 2%. Na wyższych miejscach uplasowali się wszyscy nasi unijni sąsiedzi - Czesi, Słowacy, Litwini (nie wspominając o Niemcach), a nawet Cypr, Estonia i Malta.

Odsetek mieszkańców państw członkowskich Unii Europejskiej korzystających z szerokopasmowego dostępu do Internetu (stan na 01.10.2005)

Czytaj więcej: Broadband w Polsce. Unia gani, TP SA chwali

Bardzo jednak możliwe, że nadrobimy go błyskawicznie. Niewiele bowiem krajów OECD może poszczycić się tak szybkim przyrostem szerokopasmowych łączy. Jeszcze bowiem w 2001 roku w naszym kraju z takich połączeń korzystał 0,1 procenta osób. Obecnie jest to 5,3%, a więc w ciągu pięciu lat nastąpił 53-krotny wzrost. Co pocieszające, tempo tego wzrostu jest bardzo silne. W roku 2002 już 0,3% miało dostęp do szerokopasmowych łączy, rok później było to 0,8%, by po roku wzrosnąć do 2,1, a w 2005 osiągnąć 2,5%. Najnowszy raport OECD opublikuje w grudniu, można więc będzie się przekonać, czy wciąż będziemy jednym z liderów rozwoju tego typu sieci.

Jednym z kilku, gdyż nie do Polski należy palma pierwszeństwa. Absolutny rekord pobili nasi południowi sąsiedzi. Pomiędzy 2001 a 2006 rokiem odsetek najbardziej przepustowych łączy zwiększył się w Czechach o 94 razy.

Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New replica rolex watches are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.