100 milionów witryn, czyli jak hartowała się Sieć

Szerokim pasmem w świat

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju regularnie publikuje dane dotyczące wykorzystywania Sieci przez wszystkie 30 krajów, które wchodzą w jej skład. Z najnowszego raportu (czerwiec 2006) wynika, że najlepszy dostęp do sieci szerokopasmowych mają Duńczycy. Na każdych 100 mieszkańców tego kraju aż 29,3 korzysta z takich właśnie łączy. Niewiele gorzej jest w Holandii i Islandii. Tam odsetek osób z szeroki łączem wynosi, odpowiednio, 28,8 oraz 27,3. Zaraz za nimi ulokowały się Korea Północna (26,4) i Szwajcaria (26,2).

Stany Zjednoczone, kraj z największą liczbą internautów, znalazł się na 12. miejscu. Dostęp do łączy o najwyższej przepustowości ma mniej niż co piąty (19,2%) Amerykanin. Z sieci szerokopasmowych korzysta niemal identyczny odsetek Japończyków. Polska trafiła na 26. miejsce tego zestawienia (5,3%), a gorsze okazały się jedynie Turcja, Słowacja, Meksyk i Grecja. Średnia dla krajów OECD wynosi 15,5%, mamy więc jeszcze spory dystans do nadrobienia.

Polska w ogonie Europy

Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej pod względem rozpowszechnienia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej poświęconego popularyzacji broadbandu, w Polsce odsetek mieszkańców korzystających w domu z tego typu usług dostępowych wynosi niecałe 2%. Na wyższych miejscach uplasowali się wszyscy nasi unijni sąsiedzi - Czesi, Słowacy, Litwini (nie wspominając o Niemcach), a nawet Cypr, Estonia i Malta.

Odsetek mieszkańców państw członkowskich Unii Europejskiej korzystających z szerokopasmowego dostępu do Internetu (stan na 01.10.2005)

Czytaj więcej: Broadband w Polsce. Unia gani, TP SA chwali

Bardzo jednak możliwe, że nadrobimy go błyskawicznie. Niewiele bowiem krajów OECD może poszczycić się tak szybkim przyrostem szerokopasmowych łączy. Jeszcze bowiem w 2001 roku w naszym kraju z takich połączeń korzystał 0,1 procenta osób. Obecnie jest to 5,3%, a więc w ciągu pięciu lat nastąpił 53-krotny wzrost. Co pocieszające, tempo tego wzrostu jest bardzo silne. W roku 2002 już 0,3% miało dostęp do szerokopasmowych łączy, rok później było to 0,8%, by po roku wzrosnąć do 2,1, a w 2005 osiągnąć 2,5%. Najnowszy raport OECD opublikuje w grudniu, można więc będzie się przekonać, czy wciąż będziemy jednym z liderów rozwoju tego typu sieci.

Jednym z kilku, gdyż nie do Polski należy palma pierwszeństwa. Absolutny rekord pobili nasi południowi sąsiedzi. Pomiędzy 2001 a 2006 rokiem odsetek najbardziej przepustowych łączy zwiększył się w Czechach o 94 razy.