Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

100 000 w OnetKonekt

Od początku października br. z numeru stacjonarnego oferowanego przez Onet.pl we współpracy z Energis Polska skorzystało 100 tys. użytkowników, z których każdy logował się średnio 19 razy.

Z niezależnego, wobec dominującego operatora stacjonarnego, numeru dostępowego skorzystało już ponad 100 tys. użytkowników, generując niemal 1,9 mln sesji modemowych. Rosnące zainteresowanie korzystaniem z numeru 020 95 80 spowodowane jest z pewnością ostrą kampanią reklamową, promującą usługę ale także faktem iż rynek oczekiwał na alternatywny wobec TP SA, ogólnopolski modemowy dostęp do Internetu.

Według różnych źródeł w naszym kraju jest 5,5–6,5 mln internautów; ok. 2,3 mln z nich korzysta z połączeń modemowych, wydzwaniając ok. 7 mld minut rocznie. Onet.pl i Energis szacują, że rynek połączeń typu dial-up wart jest w roku 2002 ok. 500 mln zł.

Pozyskanie, przez okres niespełna dwóch miesięcy funkcjonowania usługi OnetKonekt, 100 tys. użytkowników można uznać za prognostyk sukcesu. Plany związane z jej wprowadzeniem zakładały bowiem, że numer dostępowy 020 95 80 w ciągu pierwszych sześciu miesięcy działania skupi 10–15% rynku połączeń modemowych w Polsce. Z doświadczeń innych krajów wynika, że wirtualni dostawcy usług byli w stanie pozyskać od 8 do 40% rynku połączeń dial-up.