10 zł za jedną akcję Interii

Cena emisyjna akcji serii F krakowskiego portalu została ustalona na 10 zł. Spółka wyemituje 1 mln akcji.

Informacje podajemy za PAP. Wartość akcji Interii znalazła się w środku przedziału cenowego, który, jak informowała spółka poprzednio, ustalony był na 9-12 zł.

Jak już donosiliśmy, inwestorzy instytucjonalni będą mogli założyć zapisy na akcje w dniach od 10 do 15 marca. Z kolei w transzy indywidualnej zapisy potrwają 2 dni (14-15 marca).

Interia wskazała, że w najbliższych dwóch latach na inwestycje przeznaczy od 7,5 do 10 mln zł.

Jednym z celów inwestycyjnych jest uruchomienie platformy komunikacyjnej. O tym, nad jakim komunikatorem pracuje Interia, informowaliśmy dwa dni temu. Więcej informacji w artykule "Komunikator, VoIP i multimedia, czyli nowy pomysł Interii"