Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

10 tys. mikrofirm w mBanku

mBank pozyskał od początku kwietnia br. 10 tys. klientów swojego konta dla „mikrofirm”.

Otwarcie i prowadzenie rachunku dla „mikrofim” - mBIZNES KONTO - jest bezpłatne. mBank nie wymaga salda minimalnego i stałych wpłat na rachunek, opłaty za operacje zostały natomiast obniżone. Użytkownicy konta mogą korzystać m.in. ze zleceń stałych, przelewów zdefiniowanych (na 50 różnych rachunków), przelewów dowolnych, także z przyszłą datą realizacji. Po trzech miesiącach aktywnego korzystania z bank przyznaje użytkownikowi saldo debetowe do wysokości 1,5 tys. zł. Ponadto od połowy lipca z konta można dokonywać przelewów do ZUS bezpłatnie. mBIZNES KONTO jest obecnie oprocentowane – podobnie jak rachunek eKONTO – na poziomie 6.96%.