10 kroków do przekształcenia biznesu offline w online

Internet a Polski rynek retail czyli - sprzedaż w internecie, jak wyglądać to powinno w praktyce, rekomendacje.

10 kroków do przekształcenia biznesu offline w online
Działający e-sprzedawcy i eksperci rynkowi zgodnie potwierdzają, że prowadzenie sprzedaży w Internecie jest bardziej efektywne niż w kanale tradycyjnym. Na poziomie rynków globalnych Europa ma tą przewagę, że konsumenci przejawiają widoczne chęci do kupowania produktów cross-border (nie ma granic państwowych w Internecie).

Wg badań e-Retail Sales Index, firmy z kanałem online i offline rosły w ubiegłym roku szybciej (19% rok do roku) od firm posiadających wyłącznie on-line (6% rok do roku).

Biznes online to kolejny kanał sprzedaży dla świadomie planujących rozwój swojej firmy i wprowadzanie oferty na nowe rynki zbytu, a także tworzenie oferty dla nowych odbiorców.

10 kroków do przekształcenia biznesu offline w online - rekomendacje

Budowanie "idealnego"2 serwisu - nie funkcjonuje. Skupić się należy na wprowadzaniu zmian i pomysłów etapami i zwrócić w szczególności uwagę na:

Budowanie zaufania do strony internetowej powinno zacząć się już na etapie projektowania, a także optymalizacji serwisu:

 • czytelny, przejrzysty layout,
 • dobrze zaplanowana architektura informacji i elementy nawigacyjne
 • interaktywne funkcjonalności
 • monity o ochronie danych osobowych i wszelkich danych osobistych przesyłanych za pośrednictwem sieci. Widoczne zarówno przed dokonaniem zakupu, jak i w trakcie jego trwania.
 • polityka bezpieczeństwa i jej komunikacja na serwisie

Do zawarcia transakcji online przekonać mogą:

 • niższe opłaty manipulacyjne i prowizyjne
 • oszczędność czasu, która towarzyszy zakupom przy użyciu kanału online
 • stworzenie dedykowanej dla prowadzonych promocji podstron w ramach serwisu. Ważne, aby nawiązywać komunikacyjnie do kampanii prowadzonej offline.
 • eliminowanie na poziomie składania zamówienia online, kroków sprawiających trudności
 • Dostępność sieci, łatwość i szybkość dokonanej transakcji

Wybór produktu do sprzedaży online, nie jest trywialny i powinien być oparty o dwie kluczowe zasady:

 • Badanie potrzeb e-konsumentów - strategia marketingowa i strategia sprzedaży uwzględniająca nowe zachowania konsumenckie. Proces wyboru nie ma już kształtu lejka, tylko składa się z dwóch ścieżek - ścieżki wyboru i ścieżki lojalności.
 • Produkt dobrze sprzedający się w offline niekoniecznie sprzeda się w online, ale można przyciągnąć użytkownika do sklepu stacjonarnego (tzw. efekt ROPO. Internet staje się decydującym źródłem informacji w procesie zakupowym (69% konsumentów bardziej ufa informacjom i recenzjom zamieszczonym na serwisach WWW niż sprzedawcom).

e-sklep nie wystarczy - zaprojektowanie i uruchomienie serwisu www z platformą sprzedażową to dopiero początek drogi do komunikacji i nawiązywania relacji z e-konsumentem, a nie jej koniec, koniecznie należy prowadzić działania w aspektach jak niżej:

 • Kontynuacja komunikacji
 • Nawiązanie długofalowej relacji
 • Ścieżka lojalności - kluczowy element w budowaniu strategii online

Wdrażanie etapami

 • wdróż coś co już działa
 • jasny plan na przyszłość to niezbędne narzędzie do podejmowania decyzji

System "pod klucz"?

 • wybór technologii niesie konsekwencje
 • koszty zazwyczaj zaniżone - patrz na TCO (Total cost of ownership)

e-sklep jak swoje najlepsze medium informacyjne

 • segmentacja Twoich klientów i e-klientów
 • narzędzie i targetowanie