Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

1,5 miliona abonentów I-mode

Liczba użytkowników systemu telefonii mobilnej I-mode do końca 2003 roku wzrośnie w Europie do 1,5 mln – szacuje firma badawcza Jupiter Research.

Rok 2002 zamknął się liczbą 270 tys. europejskich użytkowników I-mode. Pomimo, że telefonia I-mode pozostanie, zdaniem analityków, usługą niszową z niewielką liczbą użytkowników i generującą stosunkowo niewielkie wpływy, to niski koszt budowy sieci może sprawić, że gra warta będzie przysłowiowej świeczki.

Wzrost liczby użytkowników telefonii I-mode generowany będzie, zdaniem analityków, przez trzy czynniki. Po pierwsze I-mode jest najbardziej w tej chwili promowaną usługą przez kilku europejskich operatorów, m.in. przez francuskiego Bouygues Telecom i hiszpańskiego Telefonica Moviles. Po drugie, większe możliwości terminali I-mode pomagają operatorom i dostawcom treści stworzyć znacznie bardziej atrakcyjną dla abonenta platformę. Po trzecie wreszcie, stosunkowo niska cena (poniżej 100 euro) aparatu I-mode z kolorowym wyświetlaczem, pozwala na skuteczną rywalizację z konkurencyjnymi usługami MMS.

Z kolei dla dostawców treści i operatorów różnych serwisów przeznaczonych dla platform I-mode, koszty wprowadzenia i utrzymania usługi są stosunkowo niskie i kształtują się na poziomie 20 – 40 tys. euro rocznie. Jednak zawartość serwisów oferowanych na platformach I-mode w nieznacznym tylko stopniu może przyciągnąć potencjalnych użytkowników tej usługi. Doświadczenia japońskie wykazują, że najbardziej atrakcyjne serwisy tematyczne przyciągają zaledwie około 5% nowych użytkowników miesięcznie.