0,9 mln zysku netto Grupy MacroSoft-u

W pierwszym kwartale br. Grupa MacroSoft-u wypracowała 44% założonego na bieżący rok zysku netto i 25,2% planowanych przychodów. Zysk netto wyniósł 0,9 mln zł, przy przychodach w wysokości 7,8 mln zł.

Grupa MacroSoft wypracowała w I kwartale br. 7,8 mln zł przychodów, o 1,7% mniej niż przed rokiem. Wyraźnie wzrósł za to wynik netto holdingu - zysk za pierwszy kwartał br. wyniósł 885 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej MacroSoft raportował skonsolidowaną stratę netto na poziomie 61 tys. zł.

W komentarzu do wyników, zarząd firma stwierdza, że znaczny wpływ na wysokość sprzedaży miała ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o rachunkowości. W I kwartale sprzedaż oprogramowania finansowo – księgowego przyniosła 700 tys. zł. Oznacza to wzrost udziału w przychodach o 7%, do 18%, w porównaniu z I kwartałem ub. roku. Najważniejszym segmentem sprzedaży w grupie pozostaje oprogramowanie dla serwerów bazodanowych (ponad jedna trzecia w przychodach za bieżący kwartał), a 19 % przychodów w I kwartale przyniosła sprzedaż oprogramowania kadrowo – płacowego.

MacroSoft wyraźnie obniżył w stosunku do ub. roku koszty wytworzenia produkcji sprzedanej. Dzięki ponad 20-proc. redukcji, koszty te wyniosły w omawianym okresie 3,1 mln zł. O 27%, w porównaniu z ub. rokiem obniżyły się też koszty sprzedaży.

Bieżący rok spółka planuje zakończyć z przychodami w wysokości 31 mln zł i zyskiem netto w wysokości 2 mln zł.