Rejestracja

Rejestracja

 

Aby zapewnić sobie udział w najniższej cenie, zarejestruj się już dziś!

Szanowni Państwo,

informujemy, że rejestracja online na szkolenie Usability / User experience została zakończona. W razie pytań prosimy o kontakt z Renatą Grabowiec tel. 22 321 7912 , [email protected]

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU

Koszt udziału w konferencji uzależniony jest od terminu przesłania zgłoszenia i wynosi:

  • 790 zł netto (+23% VAT) – przy zgłoszeniu do 10 kwietnia 2015
  • 990 zł netto (+23% VAT) – przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2015
  • 1190 zł netto (+23% VAT) – przy zgłoszeniu do 14 maja 2015

ZOBOWIĄZANIE ZAPŁATY

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia i zobowiązaniem do zapłaty. Płatności prosimy dokonywać na konto:

International Data Group Poland SA
ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa
PL 1130016276
Numer NIP: 113-00-16-276
Bank: BRE S.A. III O/Warszawa

Nr rach bank : 09 1140 2062 0000 5258 4000 1001

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w szkoleniu.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Osoby odwołujące uczestnictwo (wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej):

  • - na 5 dni roboczych przed szkoleniem, uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, 
  • po tym terminie w przypadku rezygnacji z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z Katarzyną Kanią, email: [email protected] , tel. 22 321 79 12.

ODWOŁANIE SZKOLENIA

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.