Data driven marketing w e-commerce.

 

Ponad 93% ankietowanych marketerów deklaruje wykorzystanie danych w kampaniach marketingowych. W praktyce okazuje się jednak, że Data Driven Marketing jest różne rozumiany. Z uwagi na wielość dostępnych źródeł danych digitalowych i tradycyjnych, ich niekompatybilność, volumen,  tempo przyrostu itd. efektywne wykorzystanie – nawet części posiadanych lub łatwo dostępnych – jest dużym wyzwaniem.

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas warsztatu pokażemy przekrojowo możliwości wykorzystania danych w e-commerce. Począwszy od podstawowych źródeł i narzędzi, aż do zaawansowanych form wykorzystania danych które będą się coraz szybciej rozwijać w następnych latach. Warsztaty mają na celu uporządkowanie wiedzy, by w ten sposób dać uczestnikom szerokie spojrzenie, umożliwić ewentualne uzupełnienie swoich działań, i zastanowienie się, jaki powinien być ich kolejny krok w tym obszarze. Jednocześnie pokażemy, co wg nas jest kluczowe podczas pracy z danymi oraz przykłady wykorzystania łatwo dostępnych danych.

Kilka punktów z programu:

  • Dane historyczne, badania i testy. Jakie są główne źródła tych danych? Do czego mogą i powinny być stosowane takie dane? Dlaczego pomimo ich łatwej dostępności, wykorzystanie jest wyzwaniem?
  • Jak dane digitalowe mogą wspierać tradycyjny marketing i budowanie strategii firmy?
  • Jakie są źródła danych real time i możliwości ich wykorzystania?
  • Jaki jest potencjał kreatywny wykorzystania danych Programmatic Marketingu, oraz połączenia ich z real time i danymi historycznymi?
  • Modelowanie atrybucji, łączenie danych z różnych źródeł, Big Data i rozwój wiedzy na temat użytkownika.

Brak miejsc

Zapraszam przede wszystkim osoby które zastanawiają się nad strategią wykorzystania danych digitalowych w ramach swojej firmy, które będą chciały wymienić się informacjami o wyzwaniach jakie przed nimi stoją, ale również o sposobie w jaki wykorzystują dane, z jakich korzystają źródeł i z jakimi barierami się mierzą.

Krzysztof Szarski, Head of Conversion Growth, K2 Internet