e-KPI, czyli jak strategicznie podejść do miar sukcesu w e-commerce.

Peter Drucker powiedział: „Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć”. Zaletą e-commerce jest mnogość miar, mierników i wskaźników, takich jak np.: konwersje, współczynnik odrzucenia, CPA, CPO, ROAS, ATV, UPT, CPU współczynnik zwrotów, traffic, użytkownicy nowi a powracający, retencja…,  które pozwalają określić, czy nasz biznes zmierza w dobrym kierunku. 

A może ta mnogość nie jest zaletą a wyzwaniem, które budzi kolejne dylematy i problemy? Co tak naprawdę warto mierzyć? Z jaką częstotliwością? Do jakich benchmarków się odnieść? Jak monitorować efektywność w czasie, kiedy tak wiele zmiennych ma wpływ na wyniki okresu i coraz ciężej znaleźć w biznesie regularność i sezonowość.

Dlaczego warto wziąć udział?

Poprzez świadomość i ustanowienie kluczowych miar sukcesu dla naszego biznesu jesteśmy w stanie mieć realny wpływ na kierunek jego rozwoju. KPI to nie tylko punkty odniesienia dla efektywności operacji, ale co ważne i często niedoceniane również jasne strategiczne wytyczne dotyczące priorytetów organizacji i kierunku, w którym zmierza.  O tym, jak umiejętnie wybierać KPI dla organizacji, jak je monitorować i komunikować będziemy mówili podczas warsztatu. Uczestnicy poznają równe formy raportowania KPI w e-commerce i poznają model strategicznego zarządzania przez cele, który bardzo porządkuje podejście do KPI.

Weź udział w warsztatach i dowiedz się:

  • jakie są kluczowe miary sukcesu w e-commerce
  • jak dobrać kluczowe miary sukcesu do specyfiki naszego biznesu
  • z jaką częstotliwością mierzyć wybrane wskaźniki
  • jak osadzić KPI w kierunkach i strategii naszego biznesu
  • poznaj model zarządzania przez cele OGSM

Warsztaty rekomendowany zwłaszcza dla Kadry Zarządzającej (właściciele, dyrektorzy, menedżerowie) firm, którzy w ramach dotychczasowej działalności biznesu rozpoczęli sprzedaż online lub myślą o jej rozpoczęciu, ze szczególnym nastawieniem na e-retail. Szczególnie Przydatną wiedzę odnajdą na warsztacie również właściciele średnich i mniejszych sklepów internetowych, którzy chcą uporządkować swoje rozumienie kluczowych miar sukcesu i nadać prowadzonym firmom klarowny kierunek działania oparty o mierzalne cele z priorytetowym potraktowaniem e-commerce. Warsztat będzie miał charakter strategiczny, a nie techniczno-analityczny. Będziemy omawiać wybrane KPI i ich zastosowanie, a nie poznawać narzędzia służące do analityki. 

Maksymalna liczba uczestników: 20.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń na konferencję - zapraszamy do rejestracji! (BRAK MIEJSC!)

 

Moje dotychczasowe doświadczenie i obserwacje rynku e-commerce pokazują, że wielu menadżerów gubi się w ilości wskaźników, którymi może mierzyć miary sukcesu swojego biznesu. Kolejnym wyzwaniem jest powiązanie tychże KPI z celami biznesowymi i ze strategią, a dobrze zdefiniowane KPI mogą dać ogromną siłę napędową do podejmowania właściwych decyzji. W oparciu o własne doświadczenie pokażę jak właściwie zarządzić miarami w firmie, aby mogli Państwo wyjść z gotowymi receptami do działania. 

Na warsztacie będziemy pracowali w grupie i podgrupach. Stawiamy na otwartą dyskusję na temat prezentowanych zagadnień i casów, ale przede wszystkim warsztat nastawiony będzie na dzielenie się własnymi rozwiązaniami, doświadczeniami i praktykami. 

Serdecznie zapraszam do udziału! 

Małgorzata Olszewska, Digital Transformation Consultant, Ecommerce&Omnichannel Expert

Head of e-commerce Szumisie