Rejestracja

Rejestracja

 

Aby zapewnić sobie udział w najniższej cenie, zarejestruj się już dziś!

Szanowni Państwo,

informujemy, że rejestracja online na konferencję została zakończona. W razie pytań prosimy o kontakt z Renatą Grabowiec. tel: 662 287 744, [email protected]

ZOBOWIĄZANIE ZAPŁATY

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty. Płatności prosimy dokonywać na konto:

International Data Group Poland SA
ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa
PL 1130016276
Numer NIP: 113-00-16-276
Bank: BRE S.A. III O/Warszawa

Nr rach bank : 09 1140 2062 0000 5258 4000 1001

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Osoby odwołujące uczestnictwo (wyłącznie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej):

  • do 15 kwietnia 2015 r. włącznie uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, po tym terminie w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.
  • po 15 kwietnia 2015 r. włącznie i nie wzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z Renatą Grabowiec, email: [email protected] , tel. 22 321 77 44.

ODWOŁANIE KONFERENCJI

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.