, , , ) { o[] = ; } ); return o; }, setIDGTargetings: function() { try { // set targeting to c, referrer, browser, squery, nlsource, insiderauth, device, env and mobile if (this.getFpvKey() != "") { IDG.GPT.addTarget("c", "AIIA"); } IDG.GPT.addTarget("device", this.deviceClass); } catch(e) { //console.log(e); } }, logPlEvent: function(data) { if (data.hasOwnProperty("b") && data.hasOwnProperty("t") && data.hasOwnProperty("id") && data.hasOwnProperty("e")) { var qs = []; for (var key in data) { qs.push(key+"="+data[key]); } var pl = new Image(1, 1); pl.onerror = pl.onload = function () { pl.onerror = pl.onload = null; }; pl.src = ["//pixel.staticworld.net/pixel.gif?"+qs.join("&")+"&ts=", (new Date()).getTime()].join(''); } }, init: function() { this.adUnitId = IDG.GPT.unitName; this.deviceClass=this.setDeviceClass(this.deviceWidth()); this.setIDGTargetings(); // define slots this.setDeviceClassAdSizes(this.deviceWidth()); //this doesn't clean up prior settings, so it proliferates body tags onresize. must be fixed before used //this._body.className = this._body.className +' '+this.deviceClass+' '+this.deviceOrientation(); this.setDomain(); this.setFpvKey(); this.ord = ( new Date() ).getTime(); var compareCookie = this.readCookie('compareCart'); this.compareCartId = compareCookie!=undefined && compareCookie.length>0 ? compareCookie:0; if (this._debug) { this.debug("deviceWidth:"+this.deviceWidth()); this.debug("deviceHeight:"+this.deviceHeight()); this.debug("deviceClass:"+this.deviceClass); this.debug("devicePixelRatio:"+this.devicePixelRatio()); this.debug("deviceOrientation:"+this.deviceOrientation()); this.debug("productCompareCartId:"+this.compareCartId); } } }; window.$thm =$thm; return $thm; })(screen, window, false).init(); /* Logon namespace */ var Logon = {}; Logon.forumUser = $thm.readCookie('forumUser'); Logon.uname = $thm.readCookie('uname'); Logon.isValid = (Logon.forumUser && Logon.uname) ? true:false; window.Logon = Logon; }; if (typeof IDG.global.async != 'undefined') { IDG.global.async.push(['load', function () { IDG.Thm.init(); }]); } else { IDG.Thm.init(); } //]]>
Rejestracja

Rejestracja

 

Aby zapewnić sobie udział w najniższej cenie, zarejestruj się już dziś!

Szanowni Państwo,

informujemy, że rejestracja online na konferencję została zakończona. W razie pytań prosimy o kontakt z Renatą Grabowiec. tel: 662 287 744, renata_grabowiec@idg.com.pl

ZOBOWIĄZANIE ZAPŁATY

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty. Płatności prosimy dokonywać na konto:

International Data Group Poland SA
ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa
PL 1130016276
Numer NIP: 113-00-16-276
Bank: BRE S.A. III O/Warszawa

Nr rach bank : 09 1140 2062 0000 5258 4000 1001

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Osoby odwołujące uczestnictwo (wyłącznie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej):

  • do 15 kwietnia 2015 r. włącznie uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, po tym terminie w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.
  • po 15 kwietnia 2015 r. włącznie i nie wzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z Renatą Grabowiec, email: Renata_Grabowiec@idg.com.pl , tel. 22 321 77 44.

ODWOŁANIE KONFERENCJI

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.