Zostań prelegentem
XII konferencji E-commerce Standard!

E-commerce Standard to świetna okazja do zaprezentowania swojej wiedzy i osiągnięć w środowisku związanym z ecommerce, dlatego też serdecznie Państwa zachęcamy do składania propozycji wystąpień!

Tematy nie są szczegółówo określone. Najważniejsze wymaganie to skupienie się na praktycznej stronie wystąpienia. Chcemy, żeby dzielili się Państwo rzeczywistymi doświadczeniami, studiami przypadków, najlepszymi praktykami.

Zasady wystąpienia na konferencji E-commerce Standard 2017:

 • Czas trwania wystąpienia wraz z sesją pytań i odpowiedzi to 30 minut (25 min prezentacja + 5 min pytań publicznosci)
 • Prelegent występując na konferencji zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium poprzez zamieszczanie go w folderach, ulotkach, informacjach medialnych, na stronach internetowych i we wszelkich innych formach publikacji i przekazu wizualnego, niezbędnych do promocji czy stworzenia relacji z konferencji.
 • Finalna wersja prezentacji powinna być przekazana najpóźniej 7 dni przed datą konferencji.
 • Prezentacja nie może mieć charakteru marketingowego lub promocyjnego.
 • Dla prelegentów z firm branżowych przewidzieliśmy możliwość wygłoszenia prelekcji i udziału merytorycznego w formule „partnerstwa konferencji”. Osoby zainteresowane taką opcją prosimy o kontakt z Aleksandrą Zygarską - Aleksandra_Zygarska@idg.com.pl
 • Prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej oraz na stronie WWW związanej z konferencją, zgłoszenie propozycji prelekcji jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie prezentacji.
 • Organizator konferencji ma prawo do ingerowania w treść prelekcji, jeżeli uzna, że nie spełnia ona merytorycznych wymagań konferencji lub zawiera treści promocyjne lub reklamowe.
 • Niektóre prelekcje mogą być filmowane.
 • Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w całej konferencji.

Ważne terminy:

 • Przesłanie zgłoszenia – do 31.06.2017
 • Informacja o wybrancyh prezentacjach – do 15.07.2017
 • Przesłanie finalnych prezentacji przez prelegentów – do 20.09.2017
 • Konferencja E-commerce Standard–  28-29.09.2017

Kliknij w poniższy przycisk, aby zgłosić swoją prelekcję na konferencji E-commerce Standard 2017.