Xevin Investments z inkubatorem pomysłów

Wraz z początkiem 2010 r. działalność rozpoczyna inkubator projektów technologicznych i internetowych - Xevin Lab.

Xevin Lab Sp. z o. o. jest podmiotem zależnym od Xevin Investments, istniejącego od 2008 roku funduszu typu venture. Powstanie Xevin Lab jest elementem strategii przyjętej przez Xevin Investments na lata 2010-2014. Zakłada ona zawężenie pola zainteresowań Xevin Investments do firm już działających na rynku i wymagających większych nakładów inwestycyjnych oraz przesunięcie inwestycji typu "seed" do nowo utworzonego podmiotu Xevin Lab.

Prezesem Xevin Lab jest Radosław Czyrko, Partner w Xevin Investments, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie przy inwestycjach kapitałowych, w tym 10-letnie w funduszach Venture Capital.

Radosław Czyrko

Radosław Czyrko

"Xevin Lab powstał w celu wsparcia przedsiębiorców, którzy mają często tylko dobry pomysł i dużo zapału do jego realizacji" - twierdzą twórcy przedsięwzięcia.

Pierwszym projektem inkubowanym w ramach Xevin Lab jest iSecure (www.isecure.pl), podmiot zajmujący się doradztwem w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych w Internecie.

Xevin Lab ma wspierać przedsiębiorców na początkowym etapie rozwoju projektu:

rozwinięcia pomysłu,

dopracowania usługi lub produktu,

tworzenia biznes planu oraz analizy rynku i konkurencji ,

tworzenia planu marketingowego i wprowadzenia produktu lub usługi na rynek,

zapewnienia finansowania na start i początkową fazę rozwoju projektu.

Dodatkowo, Xevin Lab przygotował ofertę dla przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.1. Oferta ta obejmuje między innymi:

współfinansowanie części inwestycji przypadającej na przedsiębiorcę,

doradztwo strategiczne projektu,

doradztwo związane z planami i strategiami marketingowymi,

doradztwo księgowe i finansowe,

pozyskiwanie kontaktów biznesowych i firm współpracujących.