Technologiczni mistrzowie przyszłości?

Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło "Technologicznych Pionierów 2005" - firmy, których technologie mają zaważyć na przyszłości społeczeństw i gospodarki.

Do grona tego eksperci ŚFG zaliczyli w sumie 29 firm technologicznych z grona 114 nominowanych przez inwestorów spółek. Posłużyli się przy tym następującą wykładnią pioniera technologicznego: musi być to spółka prawdziwie innowacyjna, posiadać potencjalnie długi wpływ na społeczeństwo i biznes, cechy długoterminowego lidera rynku, technologia ma być sprawdzona, a przywództwo - ma być charyzmatyczne, wizjonerskie. Raport przedstawiono po raz trzeci, we współpracy z Apax Partners Worldwide LLP i Deloitte&Touche Tomatsu. Poprzednimi Pionierami Technologii były m.in. Autonomy, Cambridge Silicon Radio, Encore Software, Google, Millennium Pharmaceuticals oraz Napster.

"Nie wystarczy dziś być firmą która rozwinie wspaniałą technologię, liczy się wyczucie przy podejmowaniu decyzji, które technologie odpowiadają zapotrzebowaniu społecznemu. Historia dowodzi, że wiele udanych technologii nie trafiło w swój czas. Te 29 firm, które wybraliśmy odpowiadają zapotrzebowaniom zgłaszanym przez społeczeństwa" - mówił Klaus Schwab, założyciel ŚFG.

Tegoroczni zwycięzcy odpowiadają swoimi produktami na cztery trendy: zmiany demograficzne na świecie, narastanie deficytu źródeł energii, przejście z technologii stacjonarnej na mobilną i potrzeba poczucia bezpieczeństwa.

Oto profile niektórych pionierów:

Astex Technology brytyjska firma farmaceutyczna, pracująca nad lekami na raka i chorobę Alzheimera. Dzięki wykorzystaniu wysokowydajnej krystalografii rentgenowskiej firma może zidentyfikować niewielkie molekuły o własnościach terapeutycznych, które posłużą do stworzenia lekarstwa na te choroby.

cap-XX z Australii zaprojektowała i produkuje najbardziej zaawansowane na świecie superkondensatory, które pomogą wydajnie przechowywać energię dla urządzeń przenośnych.

Fractus to pierwsza w historii nominowana firma z Hiszpanii, specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu miniaturowych wielozakresowych anten dla zastosowań bezprzewodowych, w projektowaniu wykorzystuje unikalne właściwości fraktali.

PolyFuel ze Stanów Zjednoczonych rozwinął jedyną mającą szanse komercyjnego powodzenia membranę do zastosowań w systemach metanolowych ogniw paliwowych. Technologia użyta do stworzenia membrany pozwala na zbudowanie ogniwa metanolowego dającego źródło nieograniczonej energii dla komputerów przenośnych i urządzeń komunikacyjnych.