Branża protestuje przeciw cenzurze internetu

Kilkanaście organizacji podpisało się pod listem do Prezesa Rady Ministrów, w którym wyrażają swój sprzeciw wobec niektórych inicjatyw legislacyjnych podejmowanych przez rząd.

Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Wikimedia, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ISOC Polska, Fundacja Panaptykon, Instytut Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Fundacja Projekt Polska oraz Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska są sygnatariuszami oficjalnego listu przesłanego do Prezesa Rady Ministrów, w którym wyrażają swoje zaniepokojenie wobec niektórych prac legislacyjnych dotyczących m. in. wprowadzenia Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, poszerzenia zakresu retencji danych telekomunikacyjnych w usługach świadczonych drogą elektroniczną oraz prób zwiększania kontroli Państwa nad treściami internetu.

Treść przesłanego na ręce Prezesa Rady Ministrów listu:

Szanowny Panie Premierze,

Wobec pojawienia się w ostatnim czasie szeregu inicjatyw legislacyjnych, których konsekwencje mogą mieć negatywny wpływ na kształt społeczeństwa informacyjnego, w szczególności:

- kolejnych propozycji w zakresie prowadzenia Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych,

nadawania Policji uprawnień bezpośredniego inwigilowania zawartości komputerów osobistych,

- poszerzenia zakresu retencji danych telekomunikacyjnych, w tym w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną,

- wprowadzenia zmiany w zakresie ograniczania użytkownikom końcowym możliwości korzystania z usług jakie są świadczone za pośrednictwem internetu,

- wprowadzenia do polskiego systemu prawego postanowień Pakietu telekomunikacyjnego oraz innych norm wynikających ze zobowiązań Polski na arenie międzynarodowej,

- kolejnych prób zwiększania kontroli Państwa nad treściami internetu,

wzywamy do wypracowania przy udziale strony społecznej takich rozwiązań prawnych, które w warunkach rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego gwarantowałyby poszanowanie praw podstawowych.

Bez respektowania swobody prowadzenia działalności gospodarczej, jawności procesu legislacyjnego (z uwzględnieniem konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych na każdym etapie prac legislacyjnych), wolności wyrażania poglądów i pozyskiwania informacji, wolności korzystania z dóbr kultury, wolności twórczości artystycznej i badań naukowych oraz prawa do prywatności, stanowione prawo zaprzeczy idei demokratycznego państwa prawnego.

My niżej podpisani jesteśmy przekonani, że tylko honorowanie powyższych wartości zapewni rzeczywisty rozwój społeczeństwa informacyjnego, w którym wolna, demokratyczna Polska będzie ważną częścią nowoczesnej Europy XXI wieku.

Tymczasem w sieci pojawiają się oddolne inicjatywy internautów, którzy mówią "nie" i nie godzą się z kierunkiem działań podejmowanych przez polityków w zakresie ograniczania internetowej wolności. Strona http://PodziekujPremierowi.pl , która na Facebooku ma ponad 4 tys. fanów, fankluby Niech rząd się odczepi od Internetu (blisko 5 tys. fanów), czy Cenzura w internecie. Wyraź swój przeciw - to przykłady takich akcji podejmowanych przez użytkowników sieci.

Źródło: IAB