Starlink: wydatki na reklamę online wzrosły o 72,5%

Po dziewięciu miesiącach 2005 roku szacowana wartość netto rynku reklamowego wyniosła prawie 3,5 mld zł. W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to wzrost rynku reklamowego na poziomie 12,9%. W tym kontekście wzrost wydatków na reklamę internetową jest imponujący. Po trzech kwartałach wydatki na reklamę online wzrosły o 72,5%.

Raport Starlink zaznacza, że na poziom wydatków na reklamę w trzecim kwartale miał wpływ gorący przedwyborczy okres. Do końca września na kampanie w różnych mediach sztaby wydały około 50 mln zł - szacuje Starlink. Niewielka, ale wreszcie zauważalna część tej kwoty, trafiła do internetu.

Pod względem dynamiki wzrostu trzeci kwartał był najlepszym okresem w tym roku. Wartość rynku reklamowego w tym kwartale tego roku osiągnęła wartość 1,050 miliarda złotych, co daje wzrost wartości aż o 17,1%. W drugim kwartale wzrost wyniósł 9,9%, zaś w pierwszym - 12,8%. Tradycyjnie trzeci kwartał osiąga najniższą wartość w roku, niemniej skala wzrostu sprawiła, że wysokość wydatków w trzecim kwartale jest porównywalna do wydatków na reklamę w pierwszym.

Kliknij, aby powiększyć

Najlepszym miesiącem w trzecim kwartale był dla rynku reklamy wrzesień.

Mediami, które najbardziej zyskały w trzecim kwartale jest internet oraz reklama zewnętrzna. Tradycyjnie dobrze wypadła telewizja, słabiej zaś reklama kinowa.

Kliknij, aby powiększyć

Zwróćmy uwagę na wydatki na reklamę internetową w trzech kwartałach br. Już z końcem września przekroczyły sumę 87 mln zł, jaką w ubiegłym roku na reklamę online wydali reklamodawcy.

W efekcie różnej dynamiki wzrostu poszczególnych mediów, zmienia się też ich udział w całości rynku. Mimo że nominalnie reklamodawcy wciąż największą część budżetów przeznaczają na reklamę telewizyjną, to jej udział w torcie reklamowym maleje. Szybko rośnie zaś udział internetu oraz reklamy zewnętrznej.

Patrząc w poniższą tabelę można mieć nadzieję, że - zgodnie z prognozami Dominika Kaznowskiego z IAB - udział reklamy internetowej niedługo dorówna udziałowi reklamy radiowej.

Kliknij, aby powiększyć

Nakłady na internet rosły ze względu na zainteresowanie właściwie wszystkich grup reklamodawców. Najważniejsze dla jego wzrostu były jednak dwie branże - telekomunikacyjna oraz finansowa wraz z segmentem usług marketingowych. Oba sektory zwiększyły łącznie nakłady na reklamę internetową o 18,6 mln zł i odpowiadają za 46,1% wzrostu tego rynku.

***

W kontekście ostatnich sporów o szacowanie wartości rynku reklamy internetowej, istotne jest podanie źródła danych. Jak podaje raport Stralink, przedstawione dane są estymacjami netto inwestycji w reklamę. Punktem wyjścia są dane monitoringowe (wartości brutto - przed rabatami, bez podatku VAT) dostarczane przez Expert Monitor (wszystkie media) oraz w zakresie reklamy zewnętrznej - Media Watch.

W wypadku danych o inwestycjach reklamowych netto w internecie, pochodzą one z wstępnych szacunków Interactive Advertising Bureau Polska (za I półrocze 2005). W danych za III kwartał 2005 raport bazował na szacunkach własnych Starlink.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.