Sprzedaż online przy użyciu karty trzykrotnie lepiej

Sprzedaż opłacana kartami płatniczymi w krajowych sklepach online w ubiegłym roku zwiększyła się ponad trzykrotnie. Z poziomu 68,9 mln zł w 2003 roku wzrosła do 224,1 mln zł w 2004 roku.

Wartość transakcji handlu elektronicznego w Polsce opłaconych kartami opłatniczymi została oszacowana na podstawie danych pochodzących z trzech centrów rozliczeniowych: eCard, PolCard i centrum Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Według spółki eCard, która rozlicza większość płatności kartami w internecie, łączna wartość transakcji w handlu elektronicznym w Polsce - bez uwzględnienia platform aukcyjnych - wyniosła w 2004 roku 920 mln zł. Jak przyznaje Małgorzata O'Shaughnessy, dyrektor generalny Visa Europe w Polsce, kartami opłacana jest w Polsce wciąż niewielka część e-handlu. W skali świata, na karty przypada ponad 80% wszystkich transakcji w internecie.

Według danych z trzech centrów, udział kart Visa w łącznych obrotach polskiego e-handlu opłacanego kartami wynosi około 77%.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.