Przedsiębiorcy szczęśliwi w Unii

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG, 90% ankietowanych przedsiębiorstw pozytywnie ocenia wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wydarzenia
24 lutego 2017 r.

Rama agile okazuje się często niezwykle skutecznym sposobem realizacji projektów IT. Dość powszechne jest fałszywe przekonanie, że zaletą...

Zarejestruj się
27 lutego 2017

Dowiedz się, jak planować skuteczne kampanie mediowe w internecie wykorzystując najświeższą wiedzę i nowoczesne narzędzia. Poznaj...

Zarejestruj się
28 lutego 2017

Chcesz wiedzieć, za pomocą jakich narzędzi możesz obiektywnie ocenić mocne i słabe strony Twojego serwisu pod względem SEO. Chcesz samodzielnie...

Zarejestruj się
Andrzej Koliński, senior partner w KPMG stwierdził, że większość respondentów "bardzo dobrze ocenia zmiany, jakie wiążą się dla ich działalności biznesowej po naszym wstąpieniu do UE. Również podobny odsetek ocenia wpływ integracji jako bardzo ważny" (cytat za PAP).

Najważniejsze korzyści, według ankietowanych przez KPMG przedsiębiorców, to ogólna poprawa koniunktury, związana z rozszerzeniem rynku, ułatwienia w obrocie towarowym, zwiększające się zainteresowanie międzynarodowego biznesu naszym krajem i oczekiwany wzrost zamożności społeczeństwa.

Negatywne strony integracji europejskiej to wysokie koszty wdrażania nowych norm unijnych, postępująca komplikacja systemu podatkowego, wzrost wymogów w dziedzinie sprawozdawczości.

Respondenci wymieniali również główne korzyści podatkowe: zniesienie ceł na import w Unii, korzystniejsze przepisy dotyczące podatku VAT, uproszczenia w fakturowaniu, nie wspominali natomiast o korzyściach płynących z możliwości stosowania podatkowych dyrektyw unijnych.

Ankietowani podatnicy oczekują w najbliższych miesiącach przede wszystkim nowelizacji przepisów VAT, wprowadzenie wiążącej interpretacji, wprowadzenie umów z urzędami skarbowymi, dotyczących poziomu cen transferowych i obniżenie stawek podatkowych.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.