WP bez zmian, istnienie TPI zagrożone?

Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Wirtualnej Polski nie doszło do zmiany statutu, pomimo wcześniejszych deklaracji TP Internet - większościowego akcjonariusza - o wprowadzeniu takiej modyfikacji. Przerwa w obradach nastąpiła do 20 września. Mniejszościowi akcjonariusze w oficjalnym komunikacie zaznaczają, że obecnie los TPI może być zagrożony ze względu na sytuację finansową spółki.

Wydarzenia
3-4 kwietnia 2017

Coaching w Scrumie, to autorski program szkoleniowy, zaprojektowany z myślą o doskonaleniu pracy każdego Scrum Mastera. 2-dniowe szkolenie,...

Zarejestruj się
TP Internet wcześniej sugerowało, że na dzisiejszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zaproponuje głosowanie nad zmianą statutu spółki. W opinii TPI, WP miała zajmować się pośrednictwem finansowym. Do tej zmiany jednak nie doszło. "TP Internet uważa, że w aktualnej sytuacji rynkowej szansą dla spółki jest działalność w obszarze szeroko rozumianego pośrednictwa i doradztwa w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej. Propozycja ta nie zamyka dyskusji na temat przyszłości Wirtualnej Polski i dziedzin, w których spółka może wykorzystać swój potencjał" - informuje w oficjalnym komunikacie TP Internet.

"Być może TP Internet przyjęło argumenty mniejszościowych akcjonariuszy, że forsowanie zmian statutu mogą być ocenione jako działanie na szkodę spółki" - argumentują mniejszościowi akcjonariusze - "Sama uchwała nie miałaby wpływu na bieżącą działalność Wirtualnej (przedsiębiorstwem zarządza mianowany przez sąd zarządca a nie zarząd kontrolowany przez TPI)."

W obradach nastąpiła przerwa do 20 września.

Tymczasem mniejszościowi akcjonariusze zaznaczają, że przyszłe istnienie TPI stoi pod znakiem zapytania. Zresztą w rocznym, skonsolidowanym raporcie PAS grupy TP za ubiegły rok znajduje się informacja, ze TP Internet jest spółką, której losy są zagrożone (dodajmy, że taki sam status w tym samym raporcie otrzymała WP SA - obecnie będąca w stanie upadłości). Jak informują mniejszościowi akcjonariusze, kapitał TP Internet sp. z o.o. wynosi 497 mln zł; w zdecydowanej większości kapitał został wpłacony przez TP S.A. do TP Internet gotówką, a TPI jest zadłużona w innych spółkach Grupy TP. Ponadto skierowane zostały do TP Internet sp. z o.o. o roszczenia o zapłatę kolejnych kwot idących w setki milionów zł.

"W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Telekomunikacja Polska za rok kończący się 31 grudnia 2003 roku poinformowano o istnieniu niepewności, co do kontynuacji działalności gospodarczej przez TP Internet w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 grudnia 2004" - czytamy w komunikacie - "Poinformowano, że co do TP Internet Sp. z o.o. istnieją przesłanki wskazujące na potencjalne zagrożenie możliwości kontynuowania działalności gospodarczej w 2004 roku. Według naszych informacji, do końca lipca 2004 roku nie zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe TP Internet, gdyż spółka matka - Telekomunikacja Polska S.A. nie wydała jeszcze tzw. "comfort letter", o dalszym wspieraniu finansowym upadającej TPI. Biegli nie wydali swojej opinii o sprawozdaniu finansowym TPI."

Zapraszamy do dyskusji na forum:

http://www.internetstandard.com.pl/forum/thread.asp?ForumID=111&TopicID=8204

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.