Internetowe trendy i wydarzenia 2004 roku

Czym zaskoczy nas najbliższe dziesięć miesięcy? Emarketer wskazuje, że 2004 rok upłynie pod znakiem m.in. sprzedaży muzyki online, interaktywnych gier, rozwoju technologii Wi-Fi. Przedstawiciele polskiego Internetu dodają, że na kształt krajowych biznesów wpływ będzie miała akcesja Polski do Unii Europejskiej, kuriozalna decyzja o zwolnieniu Internetu z podatku VAT (jeżeli zostanie przyjęta przez Senat, spowoduje różne perturbacje podatkowe) oraz coraz powszechniejsze wprowadzanie płatnych treści.

Wydarzenia
14 marca 2017

Media społecznościowe dynamicznie się rozwijają. Szczególnie najpopularniejsze portale jak Facebook, Instagram, Snapchat. Reguły, które...

Zarejestruj się
Emarketer przeprowadził krótką sondę wśród przedstawicieli amerykańskiego rynku internetowego na temat rozwoju e-branży. Ankietowani mieli wymienić te trendy, które będą dominowały w bieżącym roku. W ten sposób powstała lista jedenastu top wydarzeń internetowych. Internet Standard poprosił przedstawicieli polskiego Internetu o sporządzenie podobnego rankingu. Poniżej przytaczamy wyniki amerykańskiej sondy – z pewnością trendy zza oceanu w jakimś stopniu będą miały przełożenie na rozwój polskiego Internetu chociażby w formie przyszłych inspiracji. Dalej przedstawiamy prognozy polskich ekspertów internetowych.

1. Ceny muzyki online będą coraz niższe – tym samym w tym roku znacząco wzrośnie sprzedaż utworów przez Internet;

2. W Sieci coraz silniej pokażą się małe i średnie przedsiębiorstwa – wzrośnie sprzedaż usług i produktów za pośrednictwem Sieci;

3. 2004 rok będzie czasem interaktywnej rozrywki – ogromną popularnością cieszyć się będą gry sieciowe;

4. O reklamy w formie płatnych odnośników będzie zabiegać coraz większa ilość firm ;

5. Znakomitą większość amerykańskich internautów będą przyciągać trzy portale horyzontalne: Yahoo! MSN oraz AOL. Jednakże wejście Google na giełdę i przymiarki do przemiany wyszukiwarki w portal mogą osłabić pozycję dotychczasowych liderów;

6. Ceny usług ISP będą się obniżać, zwiększy się za to gama ofert (staną się coraz bardziej atrakcyjne);

7. Coraz więcej płatnych treści. Dokonuje się już nieodwracalna ewolucja od darmowego do płatnego dostępu do zasobów internetowych;

8. Rozwój technologii Wi-Fi;

9. Rozwój usług bankowych przez Internet (kredyty, dokonywanie opłat, etc);

10. Wzrost rynku usług mobilnych;

11. Wzrost sprzedaży online (w ubiegłym roku 81,2 mln internautów dokonało e-zakupów. W tym roku szacuje się, że nabywców online będzie 86,5 mln – internauci wydadzą ok. 72,60 mld USD do końca br.);

TRENDY W POLSKIM INTERNECIE

Artur Banach, prezes zarządu Netsprint

W tym roku będziemy obserwować szybki wzrost udziału sponsorowanych odnośników w rynku reklamy online (trudno jednak podać jakieś liczby). Większą aktywność wykażą polskie spółki w kwestii wyjścia z ofertą zagranicę. Z pewnością upowszechnią się e-zakupy.

Mariusz Biedrzycki, dyrektor działu komunikacji marketingowej Onet.pl

Tempo wzrostu wydatków reklamowych na Internet nadal będzie o rząd wielkości przekraczało tempo wzrostu inwestycji w innych mediach. Nastąpi rewolucja w reklamie kontekstowej - wyszukiwarki staną się znaczącym źródłem przychodów portali (trend ten już zaczął się w USA i w Europie Zachodniej). Realna, a nie deklaratywna stanie się deregulacja na rynku telekomunikacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem rynku dostępu do Internetu.

Michał Bonarowski, szef internetowego wydania „Polityki”

Wprowadzenie zwolnienia z VAT na dostęp do Internetu dla indywidualnych użytkowników (a nie stawki 0% VAT) to kuriozum, które spowoduje perturbacje podatkowe. Coraz szybciej zbliża się koniec darmowego dostępu do treści w Sieci - być może nie nastąpi to nagle, ale coraz więcej serwisów będzie chciało otrzymywać chociażby symboliczne przychody z Sieci.

Michał Kreczmar, wydawca serwisów online IDG Poland S.A.

Wyniki Prawdziwy Profil i PBI w jednym interfejsie oznaczać będą wreszcie mierzalność polskiego Internetu. Nastąpi również dywersyfikaca cen i ofert dostępu do Sieci, co oznaczać będzie dalszą demonopolizację rynku, skalowanie ofert, więcej mniejszych graczy, nowe technologie (PLC) oraz

domykanie wartościowego contentu. Pojawi się coraz więcej płatnych wartościowych treści i usług.

Agnieszka Szwaj, rzecznik prasowy Wirtualnej Polski

Nastąpi dalszy wzrost użytkowników Internetu ze względu na rozwój różnych, alternatywnych ofert dostępowych oraz zwolnienia tych usług z podatku VAT. Utrzymają się tendencje wzrostowe w zakresie wydatków na reklamę internetową oraz monetyzacji użytkowników (korzystanie przez internautów z płatnych treści i produktów). Akcesja Polski do UE zwiększy zainteresowanie wykorzystaniem Internetu w działalności biznesowej oraz wagę tego medium w całej ekonomii.

Kamil Wnuk, rzecznik prasowy Energis Polska

Wejście Polski do Unii Europejskiej wiązać się będzie z rozszerzeniem rynków telekomunikacyjnych. Nowe prawo wymusi dalsze kroki liberalizacji rynku.

Piotr Waglowski, autor serwisu „VaGla Prawo i Internet, członek zarządu Internet Society Poland

Po przystąpieniu Polski do UE otwiera się droga do składania skarg w Brukseli na niedostosowanie prawa do wymogów Unii Europejskiej. Podnosi się często, że jakość polskiego prawa pozostawia wiele do życzenia. Przypuszczam, że w tym roku (po 1 maja) zaczną pojawiać się skargi na polskie prawo sprzeczne z prawem europejskim w zakresie Internetu i nowych technologii. Ponadto zapanuje jeszcze większy chaos związany z wprowadzanymi obecnie regulacjami, które powodują powstanie w Polsce licznych systemów informatycznych. Z tego co widać obecnie - liczba systemów, które są projektowane jest tak duża, że nikt nie będzie w stanie objąć całości zagadnienia umysłem. Być może - przy okazji prac nad ustawą o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne uda się ugruntować w Polsce zasadę neutralności technologicznej państwa (przynajmniej w warstwie teoretycznej), która obecnie - jak się wydaje - zyskała poparcie w przypadku prac nad ustawą o systemie informacji oświatowej.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.