Więcej e-administracji w Europie Zachodniej

Według dorocznego raportu CGE&Y, usługi e-government są w Europie Zachodniej bardziej dostępne dla firm, niż dla obywateli. Jednocześnie, jak wynika z raportu, w ub. roku zanotowano duży wzrost zasięgu i jakości tych usług.

Wydarzenia
2-3 marca 2017 r.

Jedyna w roku konferencja poświęcona rządowym projektom IT. Pierwszy dzień poświęcony będzie strategii informatyzacji państwa do 2020 r. oraz...

Zarejestruj się
14 marca 2017

Media społecznościowe dynamicznie się rozwijają. Szczególnie najpopularniejsze portale jak Facebook, Instagram, Snapchat. Reguły, które...

Zarejestruj się
3-4 kwietnia 2017

Coaching w Scrumie, to autorski program szkoleniowy, zaprojektowany z myślą o doskonaleniu pracy każdego Scrum Mastera. 2-dniowe szkolenie,...

Zarejestruj się
Cap Gemini Ernst & Young po raz czwarty ogłosiła wyniki badania zasięgu usług świadczonych przez administrację publiczną przez Internet w krajach Unii Europejskiej (plus Norwegia, Islandia i Szwajcaria). Zasięg e-usług administracji publicznej wciąż rośnie, jednak tempo wzrostu spadło w latach 2002-2003. Stopień rozwoju e-usług publicznych wzrósł o 7 punktów procentowych i wynosi 67% (60% w 2002 r., 45% w 2001 r.). Według raportu, największe postępy poczyniła Austria.

Dzięki znacznej poprawie sytuacji w roku 2003 badanie mogło się skupić na e-usługach publicznych, które są w pełni świadczone przez Internet. Zastosowanie tego kryterium wykazało, że tylko 45% usług publicznych jest w pełni dostępnych w Internecie. Przodują w tej dziedzinie Dania, Austria i Szwecja. O ile w 2002 r., tylko Dania, Szwecja, Irlandia i Finlandia dokonały postępu rozwoju usług interaktywnych, to w 2003 prawie wszystkie badane kraje podniosły poziom dostępności usług publicznych w Internecie, wykraczając poza jednokierunkową komunikację.

Zidentyfikowano dwadzieścia podstawowych usług publicznych - osiem dla obywateli i dwanaście dla firm. Usługi e-government podzielono na cztery obszary:

obsługa przychodów budżetowych: (głównie podatki i składki na ubezpieczenie społeczne)

rejestracja: usługi związane z rejestracją danych (narodziny, zgony, śluby)

świadczenia zwrotne: usługi świadczone obywatelom i firmom w zamian za podatki i opłaty (np. biblioteki publiczne)

pozwolenia i licencje.

Niemal wszystkie rządy dokonały większego postępu w zakresie usług świadczonych w Internecie firmom, niż obywatelom. Usługi dla firm osiągają ocenę 79% w poziomie zaawansowania rozwiązań i 63% w zakresie dostępności przez Internet. Usługi dla obywateli zostały ocenione odpowiednio na 58% i 32%. Raport dowodzi także m.in., że zarówno w przypadku obywateli jak i firm usługi płatności podatków on-line stoją na wyższym poziomie, niż te polegające na świadczeniu odbiorcy usług przez władze (np. pozwolenia, rejestracje itp.).

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.