Będziemy mieć Rzecznika Praw Obywatelskich w Sieci?

Forum Internetu Obywatelskiego wysunęło postulat powołania takiego stanowiska przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Przedstawiciel internautów miałby przede wszystkim zajmować się monitorowaniem stanu ochrony praw osobistych obywateli w sieciach komunikacji elektronicznej.

Wydarzenia
16 grudnia 2016 r.

Dnia 18 kwietnia 2016 roku upłynął termin implementacji nowych dyrektyw UE regulujących unijny system zamówień publicznych. Przepisy te zostały...

Zarejestruj się
27 stycznia 2017 r.

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy na temat problemów z prawami autorskimi we współczesnych  projektach IT oraz sposobach ich...

Zarejestruj się
Postulat przedstawiono podczas V Forum Internetu Obywatelskiego. Obradujący na forum reprezentanci środowiska prawników, socjologów i specjalistów od komunikacji społecznej wskazywali na zagrożenia związane z naruszeniami praw jednostki do prywatności w Internecie. Zdaniem uczestników Forum obecny model klasycznego prawa nie przystaje do nowych form komunikacji elektronicznej.

Pomysł na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich w Sieci związany jest z postulatem edukacji użytkowników w kwestii ich praw i zagrożeń wynikających z faktu przebywania w Internecie. Jak wskazują przedstawiciele Internetu Obywatelskiego, należy określić granice regulacji prawnych, które mają nie tylko zapewnić bezpieczeństwo internautom, ale jednocześnie nie naruszać ich wolności i prywatności.

Dodajmy, że Internet Obywatelski jest niekomercyjną, apolityczną inicjatywą obywatelską stawiającą sobie za cel rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Więcej informacji:

http://www.egov.pl/io

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.