eMiasto Wrocław

Wrocław będzie pierwszym miastem w Polsce, w którym w 2006 roku może być całkowicie zlikwidowany papierowy obieg dokumentów między agendami Urzędu Miejskiego. Także diametralnie zmieni się sposób komunikacji Urzędu z mieszkańcami miasta.

Wydarzenia
24 lutego 2017 r.

Rama agile okazuje się często niezwykle skutecznym sposobem realizacji projektów IT. Dość powszechne jest fałszywe przekonanie, że zaletą...

Zarejestruj się
27 lutego 2017 r.

Przebieg warsztatów opierać się będzie na analizie, wspólnie z uczestnikami, poszczególnych etapów tworzenia usług mobilnych z perspektywy...

Zarejestruj się
2-3 marca 2017 r.

Jedyna w roku konferencja poświęcona rządowym projektom IT. Pierwszy dzień poświęcony będzie strategii informatyzacji państwa do 2020 r. oraz...

Zarejestruj się
5 listopada w Urzędzie Miejskim prezydent miasta Rafał Dutkiewicz podpisał list intencyjny z kilkoma największymi światowymi korporacjami sektora IT, dotyczący kontynuowania rozpoczętej przez laty kompleksowej strategii informatyzacji miasta. Nowa miejska infrastruktura teleinformatyczna obejmie instalację hot-spotów, stały dostęp internetowy metropolitalnego systemu e-Wro, komputeryzację urzędów oraz elektroniczną komunikację z mieszkańcami. Jej celem jest wprowadzenie w Gminie Wrocław oraz jednostkach samorządu nowoczesnych procedur i usług, potrzebnych w społeczeństwie informacyjnym.

„List intencyjny nie oznacza, że zaproszone do procesu przetargowego firmy już mają zagwarantowany kontrakt w informatyzacji Urzędu Miejskiego i miasta. Jednakże, od tych firm właśnie mogą być zakupione w trybie przetargowym, najbardziej interesujące radnych elementy obsługi informatycznej i to zarówno pod względem ich jakości jak i kosztów inwestycyjnych” – powiedział Rafał Dutkiewicz.

Według Rafała Hanysa, dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego – który nadzoruje i czynnie uczestniczy od strony technicznej w opracowywaniu strategii informatyzacji Wrocławia – realizacja takiego systemu informatycznego (opartego na Lotus Notes, Linux) pozwoli w 2006 r. całkowicie wyeliminować papierowy obieg dokumentów w agendach miejskich. Pozwoli również mieszkańcom załatwiać gros spraw komunalnych (mieszkaniowych, własnościowych), gospodarczych (rejestracja firm, zezwolenia), fiskalnych (wezwania, opłaty podatkowe i skarbowe), a zwłaszcza informacyjnych (podania, wnioski, reklamacje) – bez odwiedzania Ratusza.

Na realizację strategii informatyzacji Urzędu Miejskiego, radni przeznaczają niemałe środki finansowe. W tym roku jest to kwota 9 mln złotych (utrzymanie dotychczasowych systemów oraz nowe inwestycje), a w następnych latach do 2006 r. po 16 mln zł każdego roku. W 2004 r. z kwoty tej miasto ma zamiar przeznaczyć aż 14,5 mln na bezpośrednie wsparcie inwestycji w miejskiej teleinformatyce.

Wśród firm zaproszonych do podpisania listu intencyjnego znalazły się tuzy światowej informatyki: Bentley (planowanie przestrzenne GIS, obróbka i formatowanie danych z bazą graficzną), Cisco Systems (zintegrowane rozwiązania teleinformatyczne do transportu głosu, danych oraz sygnałów wideo, serwery komunikacyjne), Esri (bazy danych w systemach GIS), HP Polska (bezprzewodowy dostęp Wi-Fi, sieci WLAN, systemy serwerowe i bazodanowe), IBM Polska (komputerowe platformy, aplikacje samorządowe), Microsoft (oprogramowanie dla sektora administracyjnego i samorządowego), Oracle (bazy danych, systemy raportowania, gotowe aplikacje dla gmin) oraz SAP (aplikacje informatyczne, teleinformatyczne i administracyjne w całej Europie).

Według zgodnej oceny przedstawicieli zaproszonych przedsiębiorstw, projekt zaproponowanej przez Gminę Wrocław strategii rozwoju miasta i społeczeństwa informacyjnego, jest pierwszą taką propozycją w tym rejonie Europy. Jego realizacja wydaje się koniecznością nie tylko we Wrocławiu, zwłaszcza w perspektywie szybkiego rozwoju kraju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Może mieć też zasadniczy wpływ na wzrost atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów, których interesuje przejrzystość obowiązujących procedur administracyjnych i szybkość załatwiania spraw.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.