Ruszył KCIK

Komenda Główna Policji uruchomiła Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych. KCIK będzie pełnić rolę centralnego rejestru danych o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstwa i prowadzonych śledztwach. Głównym wykonawcą projektu o wartości 30 mln zł był HP. W budowie systemu uczestniczyły także Oracle, Softbank i warszawski Malkom.

Wydarzenia
24 lutego 2017 r.

Rama agile okazuje się często niezwykle skutecznym sposobem realizacji projektów IT. Dość powszechne jest fałszywe przekonanie, że zaletą...

Zarejestruj się
27 lutego 2017 r.

Przebieg warsztatów opierać się będzie na analizie, wspólnie z uczestnikami, poszczególnych etapów tworzenia usług mobilnych z perspektywy...

Zarejestruj się
Wdrożenie realizowano niespełna 3 miesiące. Do centralnej bazy systemu spływać mają informację z Policji, Prokuratury, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, inspektoratów celnych, urzędów skarbowych, ZUS, służby więziennej, Komisji Nadzoru Bankowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Właśnie te służby będą miały zapewniony dostęp do gromadzonych w rejestrze danych. KCIK ma usprawnić współpracę i koordynację działań organów zaangażowanych w zwalczanie przestępczości kryminalnej i gospodarczej.

Platformę sprzętową wdrożonego rozwiązania stanowi klaster dwóch serwerów HP Superdome współpracujący z macierzą dyskową HP XP1024 i bazą Oracle. Infrastruktura ta obsługuje również bazę KSIP (Krajowy System Informacji Policyjnej). Na potrzeby rozwiązania wykorzystano zaawansowany podsystem zabezpieczający poufność danych. Jego podstawą jest działająca w oparciu o system HP-UX 11 platforma VirtualVault, obsługująca mechanizmy autoryzacji. Dostęp użytkowników końcowych realizowany jest za pomocą aplikacji przeznaczonej dla systemów Windows NT/2000 lub XP. Obsługuje ona formularze zadawania zapytań, zlecenia rejestracji danych w bazie oraz funkcje podpisu elektronicznego i autoryzacji do systemu. Oprogramowanie współpracuje z szyfratorem Delta-3 firmy Comp, certyfikowanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

„Ze strony użytkownika końcowego dostęp do KCIK zabezpieczony jest m.in. kartą chipową i odpowiednim kodem PIN. Każde wprowadzone do systemu zapytanie generuje jednocześnie komunikat dla administratora konkretnej bazy danych agregowanej w ramach KCIK. Takie rozwiązanie skutecznie zabezpiecza przed nieautoryzowanym lub nieodpowiednim wykorzystywaniem rejestru. W ramach struktur policyjnych docelowo dostęp do systemu będzie możliwy z kilkuset stanowisk. W pierwszej kolejności zapewniony zostanie jednostkom realizującym poważne sprawy kryminalne tj, CBŚ, wydziałom kryminalnym KWP i dużym komendom miejskim” - mówi inspektor Sławomir Wikło, Dyrektor Biura Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych KGP.

Do 1 lipca 2003 ma zostać uruchomiony Krajowy System Informatyczny (KSI), stanowiący kolejny „moduł” rozwiązania składającego się obecnie z KCIK i KSIP. Jego budowa została zapisana w Ustawie o cudzoziemcach i uchodźcach. System będzie gromadził informacje o azylantach, osobach ubiegających się o pobyt w Polsce, a także o osobach, które nie mogą przekraczać granic. W perspektywie trzech lat system ma zostać włączony do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.