CDI dla rządu i samorządu

Oracle Polska utworzył internetowe Centrum Doradztwa Informatycznego dla administracji rządowej i samorządowej. Ma ono dostarczać podmiotom publicznym informacji dotyczących projektów informatycznych.

Z CDI współpracują także inne polskie firmy informatyczne: Cisco, HP, Softman, Sun Microsystems, Unizeto. Za wykonanie serwisu internetowego http://www.centrumdoradztwa.pl , jego promocję i aktualizację odpowiedzialna jest agencja HYPERmedia.

CDI pełnić ma rolę pierwszego kontaktu dla administracji publicznej w sprawach dotyczących projektów informatycznych. Firmy uczestniczące w projekcie chcą wspierać polskie instytucje publiczne w przygotowaniach do zadań, jakie w kwestiach informatyki, staną przed polską administracją publiczną po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Już dziś serwis stanowi kompendium wiedzy m.in. na temat projektów eEurope oraz eGovernment.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.