Ster-Projekt dla TP SA

Spółka Ster-Projekt zawarła umowę z TP SA na wdrożenie i serwisowanie centrum przetwarzania danych. Kontrakt opiewa na kwotę ponad 16,4 mln EUR, z czego 1,2 mln to wynagrodzenie dla Ster-Projekt za świadczenie przez rok usług serwisowych.

Wydarzenia
24 października 2016 r.

Aby sprostać wymaganiom współczesnego biznesu, zarządy firm stale pracują nad optymalizacją operacji wewnętrznych, jak również poszukują...

Zarejestruj się
Realizacja projektu zostanie rozłożona na kilka etapów i zakończy się w maju 2003 r. Okres serwisowania zawarty w umowie wynosi rok, ale kontrakt przewiduje możliwość jego przedłużenia.

Centrum przetwarzania danych TP SA powstanie w Łodzi. W pomieszczeniach o powierzchni 1200 m kw. znajdą się scentralizowane najważniejsze systemy informatyczne Telekomunikacji. Do spółki Ster-Projekt będzie także należeć kompleksowe wyposażenie centrum w systemy utrzymania środowiska pracy komputerów (wentylacja i klimatyzacja), systemy przeciwpożarowe i wiele innych.

Zawarta w umowie kwota kar umownych i zakres odpowiedzialności Ster- Projekt za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynosi ponad 15,2 mln EUR.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.