Polkomtel na plusie

Operator obsługuje obecnie ponad 3,85 mln klientów – liczba użytkowników pre-paid jest już niemal równa liczbie klientów abonamentowych. Cały czas spada miesięczne ARPU, jednak zysk netto w porównaniu z ub. rokiem wzrósł o 25%. Na koniec roku Plus chce mieć 4,3 mln klientów.

Szybko rośnie liczba nowych klientów sieci, przy czym najbardziej – klientów usług pre-paid. W II kw. br. sieć Plus GSM pozyskała 221,4 tys. nowych użytkowników, a ich łączna liczba przekracza obecnie 3,85 mln. W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, oznacza to 33,6-proc. przyrost. Liczba użytkowników usługi abonamentowej wyniosła na koniec półrocza 2,04 mln, a usługi pre-paid - 1,81 mln (wzrost odpowiednio o 18,3 proc. i 56,4 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego). Obecnie z usług pre-paid korzysta ponad 47% wszystkich klientów operatora – o 7% więcej niż przed rokiem. Maleje wskaźnik rezygnacji z usług – łącznie wyniósł on w pierwszej połowie 18,9%, a więc o 3,7 punktów proc. mniej niż przed rokiem.

Przychody w pierwszej połowie 2002 r. wyniosły 2,3 mld zł, i były o 15,9% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przychody w II kw. br. wyniosły 1,18 mld zł, o 14,3 proc. więcej niż w drugim kwartale 2001 roku. Zysk netto firmy wzrósł o ponad jedną czwartą w porównaniu z I półroczem ub. roku i wyniósł 288,5 mln zł. Wynik netto za drugi kwartał był jednak o 28,5% niższy od ubiegłorocznego i wyniósł już tylko niespełna 100 mln zł. Spadek spowodowany był wyższymi kosztami finansowymi, głównie przez stratę na niezrealizowanych różnicach kursowych z tytułu przeszacowania wartości koncesji UMTS (po osłabieniu się złotego do EUR). Wzrosły także koszty sprzedaży – niemal o jedną piątą, do 851,3 mln zł w całej pierwszej połowie br. Wynika to, według informacji operatora, głównie ze względu na wzrost kosztów połączeń interkonektowych.

Średnie przychody na abonenta w II kw. 2002 roku wyniosły 99,8 zł, i w porównaniu z tym samym okresem roku 2001 było niższe o 14,9%. Po półroczu wskaźnik miesięczny ARPU wynosi 100,4 zł i jest o 14,4% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w drugim kwartale 2002 roku wyniosło 148,7 zł i spadło o 12,4%. W pierwszej połowie 2002 roku wskaźnik ten wyniósł 155,2 zł, co oznacza spadek o 6,9 % w porównaniu z tym samym okresem roku 2001. W przypadku klientów SIMPLUSA w II kw. br. miesięczne ARPU wyniosło 33,4 zł i spadło o 4,6%. Średnie miesięczne ARPU w całej pierwszej połowie 2002 roku wyniosło 33,7 zł i spadło o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2001.

Całkowite zadłużenie Polkomtela wynosiło na koniec II kw. br. 1,86 mld zł, o 14,8 % mniej w porównaniu z tym samym okresem 2001 roku (2,19 mld zł). Inwestycje Polkomtela od początku 2002 roku wyniosły 380,5 mln zł. Poziom inwestycji był wyższy niż w tym samym okresie roku 2001 (366,0 mln zł).

Polkomtel spodziewa się, że liczba klientów osiągnie poziom 4,3 mln przy. Przychody Polkomtela na koniec 2002 roku mają wynieść 4,8 mld zł.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.