Apexim bez upadłości

Sądy we Wrocławiu, Białymstoku i Poznaniu odrzuciły wnioski o ogłoszenie upadłości tamtejszych spółek zależnych Apeximu. Zdaniem sądów nie mają one wystarczającego majątku by pokryć koszty postępowania.

Apexim poinformował, że sądy rejonowe we Wrocławiu, Białymstoku i Poznaniu odrzuciły wnioski o ogłoszenie upadłości jego spółek zależnych - Apexim Dolny Śląsk, Apexim - Podlasie oraz Apexim Wielkopolska.

W uzasadnieniu sądy podają m. in., iż majątki tych spółek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, zaś składniki majątku, który można spieniężyć mają znikomą szansę (lub żadnej) znalezienia nabywców.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.