X jubileuszowa edycja badania E-commerce Standard – sprzedaż na fali wzrostowej, ale konkurencja nie odpuszcza

xray hand

Internet Standard od dekady obserwuje rozwój polskiego rynku e-commerce, na którym każdego dnia spotykają się sprzedawcy z kupującymi, aby zawierać transakcje sprzedaży przez internet. Tegoroczne badanie, przeprowadzone na grupie 236 sklepów internetowych, pokazuje dynamiczny wzrost branży e-commerce oraz ciągle duży potencjał rozwojowy tego segmentu handlu.

Szacunkowa wartość polskiego rynku e-commerce w 2015 roku wyniesie 33 mld złotych. Liczba chętnych na ten lukratywny kawałek tortu rośnie, choć stanowi on zaledwie małą część handlu detalicznego w Polsce (instytut badawczy PMR określił wartość samego tylko rynku artykułów spożywczych na blisko 243 mld zł). Z czego to wynika?Brak istotnych barier wejścia powoduje, że na rynku e-commerce zaciekle konkurują ze sobą drobni przedsiębiorcy jak i najwięksi gracze handlu detalicznego w Polsce. Specyfika e-commerce sprawia, że w sprzedaży internetowej swoje miejsce doskonale odnajdują małe sklepy, oferujące unikalny produkt (np. wyselekcjonowane gatunki świeżo palonej kawy, czy też autorską biżuterię wykonywaną ręcznie), ale także duże sklepy mocno zakorzenione w tradycyjnym handlu, dla których internet staje się przenikającym kanałem sprzedaży skierowanym do klientów chętnie korzystających z nowych technologii, a przy tym ceniących czas i pieniądze. Coraz bardziej staje się oczywiste, że na rynku e-commerce przetrwają tylko te firmy, które będą w pełni w stanie zaadresować potrzeby kupujących (np. w obszarze mobile), a poprzez podejmowane działania promocyjne (np. social media i budowanie społeczności wokół sklepu) zatrzymać klientów oraz pozyskać nową grupę odbiorców zainteresowanych oferowanymi produktami i usługami.

Metodyka badania

W badaniu E-commerce Standard 2015 wzięło udział 236 polskich sklepów internetowych oraz firm zajmujących się sprzedażą produktów i usług przez sieć, reprezentowanych przez właścicieli i szefów (32%), osoby zarządzające (37%) oraz specjalistów sprzedaży i marketingu (31%). Dla ustalenia podstawowych informacji o badanych podmiotach zapytaliśmy respondentów o okres funkcjonowania sklepu na rynku, liczbę osób bezpośrednio zajmujących się sprzedażą oraz przychody ze sprzedaży uzyskane w I półroczu 2015 roku. Tak przygotowane pytania pozwoliły ustalić ogólny profil sklepów, niezbędny do zrozumienia wyników analiz zaprezentowanych w kolejnych częściach raportu oraz dokonać podstawowego podziału na sklepy małe (53%), średnie (30%) oraz duże (18%).

Ujęcie branżowe

Badane sklepy reprezentują szeroki przekrój wszystkich gałęzi handlu elektronicznego, dzięki czemu uzyskane wyniki dają pełny obraz rynku e-commerce w podziale na kategorie sprzedawanego przez sklepy asortymentu towarów i usług. Tabela obok przedstawia procentowy udział sklepów sprzedających produkty w 16 podstawowych kategoriach handlu elektronicznego, których liczbę na potrzeby tego raportu zdecydowaliśmy się zawęzić do 13. Od lat największą popularnością na rynku e-commerce cieszy się kategoria dom, ogród i hobby, choć w porównaniu z latami 2012-2013 procentowy udział sklepów oferujących tego typu asortyment zmalał z ok. 32% do 14%. Powodem tego jest wyhamowanie rynku budowlanego i mniejsze potrzeby klientów na towary wykończeniowe. Wśród najliczniej reprezentowanych kategorii sklepów internetowych na kolejnych miejscach znalazły się witryny oferujące odzież i obuwie (9%), komputery oraz sprzęt RTV/AGD (8%) oraz internetowe apteki i drogerie (9%). Zainteresowanie klientów tymi kategoriami nadal pozostaje wysokie i wynika m.in. z możliwości zaoszczędzenia pieniędzy (produkty drogie), czy też dotarcia do ciekawych ofert (moda) trudno dostępnych w miejscu zamieszkania. W raporcie debiutuje kategoria sklepy wielobranżowe (4%), choć pod względem ilościowym nieliczna, to agregująca pomioty oferujące produkty z co najmniej czterech kategorii. W praktyce są to sklepy oferujące produkty przemysłowe i spożywcze, w tym supermarkety internetowe, które dzięki sukcesywnemu rozszerzaniu obszaru dostawy, już dzisiaj dostarczają do domu towary mieszkańcom dużych i mniejszych miast.

Profil sprzedawcy

53% sklepów zatrudnia nie więcej niż pięć osób, choć najliczniej reprezentowaną grupą w zestawieniu są podmioty (22%), w których sprzedażą zajmuje się bezpośrednio od 3 do 5 pracowników. W porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem wyraźnie zmniejszył się udział najmniejszych sklepów, których obsługą zajmuje się tylko właściciel (17% vs. 26% za rok 2014) lub co najwyżej dwóch pracowników (14% vs. 31%). To jeden z przykładów, że sektor handlu elektronicznego ma duży potencjał wzrostu i w niedalekiej przyszłości drobne sklepy mogą być miejscem pracy nawet dla kilku, czy kilkunastu osób. Zależność tę doskonale widać z perspektywy okresu funkcjonowania sklepu na rynku. Wśród sklepów działających na rynku krócej niż rok obsługą sprzedaży zajmuje się samodzielnie aż 56% właścicieli, przy czym udział ten spada do 7% w przypadku podmiotów funkcjonujących w sieci od 3 do 5 lat. Drugą grupę sklepów stanowią średnie i duże podmioty zatrudniające powyżej 5 osób i generujących od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów rocznego przychodu. Do wzięcia udziału w badaniu udało nam się zachęcić aż 25 największych sklepów internetowych, w których obsługą sprzedaży zajmuje się więcej niż 50 osób.

Obecność na rynku

W badaniu polskich sklepów internetowych przeprowadzonym przez Internet Standard największą grupę (29%) stanowią sklepy, które działają na rynku od 3 do 5 lat. W raporcie licznie reprezentowane są sklepy obecne w sieci od 1 do 2 lat (20%) oraz działające krócej niż rok (14%). To pokazuje, że wciąż powstają nowe sklepy, choć przyrost ten nieco zwolnił. Dla porównania, w zeszłorocznym badaniu, grupa sklepów działających na rynku krócej niż dwa lata wynosiła aż 48%. Z drugiej jednak strony przybywa sklepów, które na trwałe wpisały się w obraz polskiego e-handlu i od lat sukcesywnie zwiększają swoje przychody. Trudno jeszcze mówić, że branża ecommerce się starzeje, choć udział procentowy sklepów, które powstały co najmniej 6 lat temu już dzisiaj wynosi aż 37%. W ujęciu branżowym wśród sklepów o długiej historii (powyżej 5 lat) dominują podmioty z branży komputerowej oraz RTV/AGD (35%), sprzedających książki i muzykę (52%) oraz produkty dla dzieci (50%) oraz domu i ogrodu (41%), czyli wszystkie te podmioty, które napędzały rozwój polskiego handlu elektronicznego jeszcze kilka lat temu.

Z drugiej strony wszystkie te kategorie, być może poza rynkiem książki i muzyki, nadal pozostają w kręgu zainteresowania przedsiębiorców. Mimo dużej konkurencji w tych segmentach ciągle przybywa nowych sklepów oferujących produkty w tych kategoriach. Mimo presji na cenę sklepy próbują konkurować jakością obsługi i serwisem posprzedażowym. Stagnacja na rynku książki i muzyki wynika z małego wolumenu sprzedaży spowodowanego niskim poziomem czytelnictwa oraz rosnącej dominacji muzyki cyfrowej. W ostatnich dwóch latach przybyło zaledwie 15% sklepów tej kategorii. Większość sklepów wielobranżowych powstała 3 - 5 lat temu i do dzisiaj próbują rozpychać się na mocno rozdrobionym rynku e-commerce. W ostatnich latach można zauważyć swoisty wysyp sklepów odzieżowych (54% z nich działa krócej niż 2 lata) oraz oferujących żywność (56%). Oferty związane z darmową dostawą i zwrotem zachęcają klientów do zakupu ubrań i obuwia, które gdy nie będą pasować, można odesłać do sklepu bez ponoszenia żadnych kosztów. Na rozwój drugiej kategorii istotny wpływa ma z kolei moda na zdrowy tryb życia oraz poszukiwanie nowych produktów.

Szczegóły badania polskich sklepów internetowych oraz więcej informacji na temat ich dojrzałości marketingowej, rozwiązań technologicznych i aktualnym stanie już 29 września w Raporcie E-commerce Standard. Premiera raportu odbędzie się podczas X, jubileuszowej edycji konferencji E-commerce Standard 29-30 września!

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.