2011: rynek mediów i rozrywki będzie warty 2 bln USD

Jak wynika z raportu PricewaterhouseCoopers "Global Entertainment and Media Outlook 2007-2011", w ciągu następnych pięciu lat prawie połowa wzrostu na rynku mediów i rozrywki będzie generowana przez technologie internetowe i bezprzewodowe, w tym dystrybucja programów TV i gry wideo.

Wydarzenia
24 lutego 2017 r.

Rama agile okazuje się często niezwykle skutecznym sposobem realizacji projektów IT. Dość powszechne jest fałszywe przekonanie, że zaletą...

Zarejestruj się
27 lutego 2017

Dowiedz się, jak planować skuteczne kampanie mediowe w internecie wykorzystując najświeższą wiedzę i nowoczesne narzędzia. Poznaj...

Zarejestruj się
28 lutego 2017

Chcesz wiedzieć, za pomocą jakich narzędzi możesz obiektywnie ocenić mocne i słabe strony Twojego serwisu pod względem SEO. Chcesz samodzielnie...

Zarejestruj się
W 2006 r. wartość rynku mediów i rozrywki wyniosła 1,4 bln USD. Analitycy PricewaterhouseCoopers przewidują jego średnioroczny wzrost do 2011 r. na poziomie 6,4%. Ich zdaniem jednak tradycyjne kanały dystrybucji treści przez najbliższe pięć lat wciąż będą generować większość obrotów na rynku. Choć głównymi czynnikami wzrostu będą rozwój technologii cyfrowych i dostępu do Internetu (wzrost dwucyfrowy).

Zdaniem PricewaterhouseCoopers, znaczny wzrost nastąpi w segmencie dystrybucji programów telewizyjnych na urządzenia mobilne. W 2011 r. przewidywany poziom wydatków tego segmentu osiągnie w skali globalnej 6,5 mld USD w porównaniu z zaledwie 26 mln USD w zeszłym roku. Eksperci przewidują, że za pięć lat wydatki związane z dystrybucją rozrywki i mediów na platformach konwergentnych - łączących funkcje komputera, telefonu i telewizora - będą stanowiły ponad połowę wydatków na rozrywkę i media. PricewaterhouseCoopers przewiduje dwucyfrowy wzrost wydatków na produkty cyfrowe i mobilne. Na koniec okresu prognostycznego wyniosą one 153 mld USD.

Internet i media cyfrowe

Internet pozostanie najszybciej rozwijającym się medium reklamowym (wzrost ok. 18,3% rocznie), co pozwoli mu osiągnąć wartość 73 mld USD. Segment reklamy internetowej w 2011 r. będzie stanowić 14% rynku reklamy ogółem. Globalne wydatki na reklamę w okresie objętym raportem wzrastać będą w tempie ok. 5% rocznie - z 407 mld USD w 2006 r. do 531 mld USD pięć lat później. Drugi pod względem wielkości wzrost (6,5% rocznie) odnotuje reklama zewnętrzna, a trzeci - telewizyjna (5,1%, 197 mld USD). Treści generowane przez użytkowników portali społecznościowych będą generować blisko 18,3% wzrostu przychodów z reklamy internetowej ogółem.

Według autorów raportu, coraz szybciej spada wykorzystanie łączy analogowych. Do 2011 r. liczba gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu wzrośnie o 300 mln do 540 mln gospodarstw. Liczba zaś użytkowników technologii bezprzewodowych zwiększy się do 3,4 mld z 1,1 mld w 2006 r. Jednocześnie zwiększy się znaczenie platform konwergentnych na rynku mediów i rozrywki, które w 2011 r. będą stanowiły 55%, a wpływy ze sprzedaży za ich pośrednictwem wzrosną do 1,1 bln USD (średnioroczny wzrost 9,1%).

Ogromny wzrost popularności nowych mediów, rozwój Internetu i wzrost znaczenia mediów cyfrowych wymusi zmiany strategii działania przedsiębiorstw z sektora mediów i rozrywki. "Wiele firm będzie musiało przyjąć nowe modele biznesowe, które pozwolą zmierzyć się z procesem zmian w sposobie generowania treści oraz kwestią własności intelektualnej w erze mediów cyfrowych" - mówi Adam Pawlicki z PricewaterhouseCoopers. "W najbliższych latach należy spodziewać się znacznego wzrostu aktywności gospodarczej w sektorze rozrywki i mediów, który będzie wynikał m.in. z rosnącej popularności formatów cyfrowych" - ocenia.

Obszary napędzające rozwój branży

Największym, choć najwolniej rosnącym rynkiem pozostaną Stany Zjednoczone. Szacuje się, że w 2011 r. osiągną średni roczny wzrost 5,3% zaś spodziewane wydatki na rozrywkę i media wyniosą ok. 754 mld USD. Region EMEA (Europa, Środkowy Wschód, Afryka) - drugi pod względem wielkości rynek z rocznym wzrostem 5,5% osiągnie wartość ok. 617 mld USD. Najszybciej rozwijającymi się segmentami w tych regionach będą dystrybucja TV, reklama internetowa i gry wideo.

Obszar Azji i Oceanii będzie nadal rósł najszybciej, osiągnie roczną stopę wzrostu na poziomie prawie 10%. Wydatki na rozrywkę i media wzrosną na tym rynku niemal dwukrotnie i w 2011 r. osiągną wartość ok. 470 mld USD. Najszybciej rozwijającym się krajem regionu będą Indie, które odnotują wzrost na poziomie 18% rocznie. Rynek rozrywki i mediów w Ameryce Południowej będzie drugim najszybciej rozwijającym się rynkiem na świecie. Szacuje się, że osiągnie wzrost na poziomie ok. 9% rocznie i na koniec prognozowanego okresu jego wartość wyniesie 68 mld USD.

Ekspansja gospodarcza oraz gwałtownie rozwijający się rynek rozrywki i mediów stanowią czynniki sprzyjające silnemu wzrostowi w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach. Wydatki na rozrywkę i media w tych krajach będą stanowić 24% całkowitego wzrostu w branży rozrywki i mediów w ciągu następnych pięciu lat.

"Global Entertainment and Media Outlook 2007" to ósma edycja ukazującego się co roku opracowania. Tegoroczny raport zawiera prognozy i analizy ekonomiczne dotyczące 14 segmentów globalnego rynku rozrywki i mediów, w tym m.in. dostępu do Internetu, różnego rodzaju platform reklamowych (w tym reklamy internetowej), przemysłu kinematograficznego i fonograficznego, wydawniczego oraz gier wideo. Zestawienie zawiera opracowane dane z pięciu regionów świata: Stanów Zjednoczonych, EMEA (Europa, Środkowy Wschód i Afryka), Azji i Oceanii, Ameryki Łacińskiej i Kanady.

Dołącz do dyskusji
Bądź pierwszy i zostaw komentarz.